TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

ORAN Sivas Kent Ekonomi Forumuna Katılım Sağladı.
8 Mayıs 2013 Çarşamba
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), 81 ilde kent ekonomileri forumu adı altında 28 Nisan 2013 tarihinde Sivas’ta Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın da katılımıyla düzenlenen “Sivas Kent Ekonomi Forumu”na katılmıştır. Düzenlenen forumun başlıca amacı, ildeki tüm kesimlerin temsilcilerinin bir araya gelerek kentin özgün şartları ve potansiyellerini araştırmak ve kentin ekonomik gelişimine temel teşkil edecek yenilikçi fikirler geliştirmektir. Kente ekonomik olarak yeni bir açılım kazandıracak vizyoner proje fikirlerini geliştirmek, fikirlerin proje haline getirilmelerine zemin hazırlamak, projelerin finansal destek bulmalarına, hayata geçirilmelerine yardımcı olmak ve ortaya çıkacak refah artışının kentte yaşayanlara yansıtılması sağlamak ise diğer amaçlardır. Foruma kamu, özel sektör ve STK temsilcilerinden oluşan 64 kişi katılmıştır. Toplam 8 masa oluşturulmuş, Sivas’ın kalkınmasının önündeki engeller ve sorunlar tespit edilmiştir. Her masadan 3’er adet vizyoner proje önerisi alınmış ve bu projelerden 5 tanesi forum moderatörü tarafından rapor haline getirilmiştir.

Etkinlikte tartışılan sorunlar ve ortaya konan proje fikirleri, 2014-2023 TR72 Bölge Planı çalışmaları kapsamında değerlendirilecektir.