TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

ORAN KAYS Çalıştayına Katıldı
19 Mart 2013 Salı

Kalkınma Ajansları İzleme ve Değerlendirme süreçlerini ele alan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi  - KAYS Projesi  1. Çalıştayı  Antalya’ da Kalkınma Bakanlığı yetkilileri, Tübitak KAYS Proje Ekibi ve Kalkınma Ajansları izleme birimlerinden uzmanların katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya ajansımız adına İzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanlarından Metin ERGÖKTAŞ ve S. Bahadır PALA katılım sağlamıştır.

Kalkınma Bakanlığı İzleme ve Analiz Daire Başkanı Sayın Kamil Taşçının açılış konuşmasıyla başlayan çalıştayda, izleme ve değerlendirme süreçlerine yönelik Sözleşme İşlemleri, İzleme Ziyaretleri İşlemleri, Yararlanıcı Raporları İşlemleri,  Sorun Yönetimi İşlemleri,  Sözleşme Değişiklik İşlemleri ve Ödeme İşlemleri kapsamında sistemin mevcut durumu üzerinde değerlendirmelerde bulunulmuştur. Çalıştayda ayrıca bakanlık yetkilileri ile ajans uzmanları arasında yapılması düşünülen mevzuat değişiklikleri konusunda bilgi paylaşımında bulunulmuştur.

Çalıştayın son gününde Tübitak Yazılım Teknolojileri Ensititü Müdürü Sayın Dr. Murat Kahraman GÜNGÖR ve İzleme Analiz Daire Başkanı Sayın Kamil TAŞÇI kapanış konuşmalarını yaparak katılımcılara katılım belgelerini vermişlerdir.