TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

ORAN Kalkınma Ajansı ve Cumhuriyet Üniversitesi İkili İşbirliği Protokolü İmzaladı
16 Kasım 2016 Çarşamba
 16.11.2016

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Cumhuriyet Üniversitesi arasında “TR72 Bölgesinde Hayvansal Atıkların Geri Dönüşümüne Yönelik Fizibilite ve Yatırım Uygunluk Çalışması” yapılması amacıyla ikili işbirliği protokolü imzalandı. Protokolü ORAN Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Sivas Valisi Davut GÜL ve Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim YILDIZ imzaladı. İmza töreninde ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin KİLCİ, Sivas YDO Koordinatörü Sinan DÜNDAR, Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Proje Sorumluları Doç. Dr. Hasan ELEROĞLU ve Doç. Dr. Hüdaverdi BİRCAN hazır bulundu.

ORAN Kalkınma Ajansı 2014-2023 Bölge Planı içerisinde yer alan “Ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilir, beşeri ve sosyal sermayesi gelişmiş, potansiyellerini değere dönüştürmüş, kent ve sosyal altyapısını geliştirerek yaşam kalitesini arttırmış, ulaşılabilir Orta Anadolu” kurumsal vizyonundan hareketle belirlenen ve ORAN Kalkınma Ajansı 2015-2019 Stratejik Planında ifade edilen Rekabet Edilebilirlik Gelişme Ekseninde yer alan Geleneksel Sektörlerin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Ekseninde yer alan Temiz Üretim ve Çevresel Atık Yönetimi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması öncelikleri kapsamında bir takım çalışmalar başlatılmıştır. Bu amaçla; Kayseri – Sivas – Yozgat illerinde en önemli sektörlerden biri olan tarım-hayvancılık konusunda Hayvansal Atıkların Geri Dönüşümüne Yönelik Fizibilite ve Yatırım Uygunluk Çalışması konulu bir araştırma çalışması yürütülecektir.

Bu çalışmanın sonucunda TR72 Bölgesinde faaliyet gösteren tarımsal işletmelerin kapasiteleri, TR72 Bölgesinde faaliyet gösteren tarım işletmelerin atık işleme yöntemleri, TR72 Bölgesinde bulunan işletmelerin atık işleme ilgili düşüncelerini içeren anket sonuçları, hayvansal atıkların geri dönüşümüne yönelik işleme teknikleri, hayvansal atıklardan elde edilen ürünler ve pazarlama kanalları ortaya çıkarılacaktır. TR72 bölgesinde hayvansal atıkların işlenmesi için uygun teknoloji seçimi ve fizibilitesi ve seçilen teknolojilerin yatırım uygunluğun belirlenmesi açısından yatırımcılarımıza rehberlik edecek bir yayın ortaya konulacaktır.