TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

ORAN, İlçe Stratejik Analiz Toplantılarına Başladı.
16 Eylül 2011 Cuma
5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 1. maddesi gereğince kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, yerel potansiyelin etkin kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere TR72 Bölgesi İlçe Stratejik Analiz Toplantıları yapılmaktadır.

Söz konusu toplantılarda ilçe kaymakamlığı tarafından belirlenen paydaşların ilçeye ilişkin proje ve yatırım fikirleri ile ilçenin sorunlarının, çözüm önerilerinin, potansiyellerinin ve potansiyellere yönelik faaliyetlerin değerlendirildiği SÇPF Analizi Çalışması interaktif olarak gerçekleştirilmektedir. İlçe Stratejik Analiz Toplantıları sonrasında hazırlanan İlçe raporları gerek TR72 Bölgesinde gerekse merkezde bulunan uzmanlar tarafından değerlendirilmektedir. Toplantı sonuçlarının değerlendirilmesi ve ilçe raporlarının hazırlanması ile birlikte 2012 yılı alt bölge stratejileri oluşturulacaktır.

Ayrıca yerelle olan işbirliğini güçlendirmek üzere her bir Ajans uzmanı bölgede yer alan iki ilçeden sorumlu olarak görevlendirilmiştir. Yerelde paydaşların değişikliği durumunda kurumsal hafızayı korumak ve yürütülen projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere ilçeler, ilgili ajans uzmanları tarafından düzenli aralıklar ile ziyaret edilecektir.

Kayseri İli Tomarza İlçesi ve Yozgat İli Çayıralan İlçesi’nde gerçekleşen İlçe Stratejik Analiz Toplantıları ile ilçe çalışmaları başlamıştır. Devam eden süreçte TR72 Bölgesi bütününde ilçe çalışmaları devam edecektir.


 Kayseri İli Tomarza İlçesi Stratejik Analiz
 Yozgat İli Çayıralan İlçesi Stratejik Analiz