TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

ORAN, ICT PSP Bilgilendirme toplantısına katıldı.
23 Mart 2012 Cuma

Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının (CIP) Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) bileşeni olan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programının (ICT PSP) ulusal koordinasyonundan sorumlu Kalkınma Bakanlığı  Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı tarafından kalkınma ajanslarına yönelik düzenlenen toplantıya, Program Yönetim Birimi Uzmanı Hande İnan katılmıştır.

Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi tarafından yapılan sunumlarda 2012 yılı iş programı tanıtılarak ICT PSP hakkında genel bilgiler verilmiş, kalkınma ajanslarının ICT PSP Programı’nın bölgesel düzeyde tanıtılmasında kilit bir role sahip oldukları belirtilmiştir.

3 Şubat 2012 tarihi itibariyle resmi olarak açılan ICT PSP 2012 Yılı çağrısının kapanış tarihi 15 Mayıs 2012 olarak belirlenmiştir. Çağrı kapsamında 5 farklı ana tema altında 19 farklı önceliğe göre projeler desteklenecektir. Desteklenecek projeler için 127 milyon Avro AB desteğinin hibe olarak verilmesi planlanmaktadır. Desteklenecek projelerin 2012 Yılı İş Programında yer alan önceliklere uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

              Tema 1: Akıllı Kentler İçin BİT
              Tema 2: Sayısal İçerik, Açık Erişim ve Yaratıcılık
                 Tema 3: Sağlık, Yaşlanma ve İçerme için BİT
                 Tema 4: Yenilikçi Devlet ve Kamu Hizmetleri İçin BİT
                 Tema 5: Güvenilir e-Hizmetler ve Diğer Tedbirler

Programla ilgili dokümanlara, güncel bilgilere http://www.bilgitoplumu.gov.tr/ictpsp.aspx ve adresinden erişilebilmektedir.