TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

ORAN, HABİTAT III Konferansında
3 Kasım 2016 Perşembe
 03.11.2016

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 20 yılda bir düzenlenen Habitat Konferansı'nın üçüncüsü “Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme" temasıyla Birleşmiş Milletlere üye bütün ülkelerin temsilcileri, uzmanlar, akademisyenler ve diğer ilgililerin katılımıyla 17-20 Ekim 2016 tarihlerinde Ekvador'un Quito şehrinde gerçekleştirildi. Konferansa 167 ülkeden yaklaşık 30 bin kişi katıldı. Quito’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Habitat Zirvesine Türkiye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda katılım sağladı.

Tüm dünyadan yaklaşık bin iki yüz katılımcı arasından başarılı bulunan etkinliği ile BM Habitat III Konferansında yer alma hakkı elde eden Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nı temsilen Ajans Uzmanı Elif Aybike BÜYÜKYILMAZ katıldı. Sürdürülebilir kalkınmanın temel bileşeni olan kültürel mirasın önemini bir hikâye örgüsü çerçevesinde Anadolu’nun kültürel dokusu ile zenginleştirerek hazırlanan “Anadolu’nun Kanatları (Wings Of Anatolia)” isimli kısa film çalışması ile izleyenlere anlatma olanağı bulan BÜYÜKYILMAZ kısa film gösterimi öncesinde yaptığı konuşmada, “Bu film ile kültürel mirasın şehirleşmeyle ilişkisini ifade etmeyi amaçladık. Şunu anlıyoruz ki gerek hazırlanan “Yeni Kentsel Gündem” gerekse Habitat III Konferansında yer alan oturumlar itibariyle “kültürel miras” ve “kültür endüstrisi” konuları tüm dünyanın yoğunlukla üzerinde durduğu ve önemsediği başlıklar arasında yer almaktadır. Tüm dünya bunu neden önemsiyor? Çünkü her kültür kendi toplumunun DNA’sıdır.” dedi.  Katılımcıların yoğun ilgi ve beğenisiyle karşılanan “Wings Of Anatolia” isimli filmi ile ORAN, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi ile Quito’da Bakanlığın sergi alanında iki sunum daha gerçekleştirerek daha fazla katılımcıya ulaşma olanağı buldu.

Kentleşme ve sürdürülebilir kalkınma alanında dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olan BM Habitat III küresel zirvesi, sürdürülebilir kentler ve herkes için insan yerleşimlerini esas alan ilkeler çerçevesinde hedeflerin uygulamaya konulması için gerçekleştirilen 1000’in üzerinde oturum, toplantı ve etkinliklerle son buldu.

İlki 1976 yılında Kanada’nın Vancouver kentinde gerçekleştirilen Habitat Konferansı’nın ikincisi olan Habitat II Konferansı’na 1996 yılında İstanbul ev sahipliği yapmıştı.