TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

ORAN’dan Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Entegre Sağlık Kampüsü Etki Analizi Projesine Destek
9 Ekim 2015 Cuma
09.10.2015

2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’nün başvuru sahibi olduğu “Kayseri İli Bölge Hastanesi Etki Analizi Çalışması” başlıklı faaliyet teklifi sözleşmesi Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail KILIÇ tarafından imzalandı.

Faaliyet teklifi ile; Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Entegre Sağlık Kampüsü’nün Kayseri’ye ve TR72 Bölgesine yönelik sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınları açısından sosyal, ekonomik, ulaşım, barınma ve acil hastalıkların tedavi sürecine yönelik etkilerinin analizinin yapılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Kayseri Kampüs Hastanesi projelendirilmesine ve yapımına daha önce başlanmış olması sebebi ile hedef ve nihai grup üzerindeki projenin etkinliğinin ve yan etkilerinin değerlendirilerek önleyici, geliştirici ve acil eylem planlarının oluşturulması hedefleniyor.