TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

ORAN Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
29 Aralık 2014 Pazartesi
29.12.2014

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Aralık ayı Yönetim Kurulu toplantısı,  Yozgat Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir YAZICI başkanlığında Ajans Merkez Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya; Kayseri Valisi Orhan DÜZGÜN, Sivas Valisi Alim BARUT, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ, Sivas Belediye Başkanı Sami AYDIN, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut HİÇYILMAZ, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman YILDIRIM, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin ÖZIŞIK, Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı Halil ŞAHBAZ ve Ajans Genel Sekreteri Vekili Fatih GAVGACI katıldı.

Yozgat Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir YAZICI toplantı öncesinde yaptığı konuşmasında; “Ajansımız geride bırakmaya hazırlandığımız 2014 yılı içerisinde, bölgedeki kurum ve kuruluşlarında desteğini alarak bölgesel kalkınma alanında birçok faaliyet gerçekleştirmiştir. 2014 yılı içerisinde özetle; Bölge Planının uygulanmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiş tematik ve sektörel araştırma raporları ve fizibiliteler hazırlanmış, başta üniversitelerimiz olmak üzere bölgemizdeki kurum ve kuruluşlar ile işbirlikleri geliştirilmiş, bölgesel kalkınma alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ve diğer ajanslarla ortak çalışmalar yürütülmüş, yatırımcılara yönelik olarak danışmanlık, bilgilendirme ve yatırım destek hizmetleri sağlanmıştır.” dedi.

Toplam 65 Projeyle 47 Milyon TL Tutarında Destek Sözleşmesi İmzalandı

Vali YAZICI, “Ajans, burada belirttiğim planlama, araştırma ve yatırım destek faaliyetleri dışında da, teknik ve mali desteklerle bölge de kar amacı güden ve gütmeyen kurumların farklı alanlardaki projelerine destek sağlamıştır. 2014 yılı içerisinde bölge illerimizden toplam 65 projeyle toplam 47 milyon TL tutarında destek sözleşmesi imzalanmıştır. “ diye konuştu.

2015 Yılı Temel Öncelikleri “Yenilenebilir Enerji, Üretimde Sürdürülebilir Rekabet, Kültür ve Turizm”

YAZICI, “Bölgede yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması, üretimde sürdürülebilir rekabet ve bölgemizin kültür ve turizme yönelik potansiyellerinin değere dönüştürülmesi Ajansın 2015 yılı içerisinde temel öncelikli konuları arasında yer alacaktır. 2015 yılı içerisinde Ajans tarafından yaklaşık 20 milyon TL tutarında desteğin belirlenen öncelikler doğrultusunda sunulacak projelere aktarılması planlanmaktadır. Bu kapsamda ilgili paydaşlara sağlanacak desteklere ilişkin detaylı bilgiler önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır.” ifadelerini kullandı.

Brezilya ve Arjantin’e Çalışma Ziyareti Gerçekleştirildi

“Ajans Yönetim Kurulu Üyeleri geçtiğimiz ay içerisinde bölge kalkınması için model oluşturabilecek örneklerin yerinde incelenmesi amacıyla Brezilya ve Arjantin’e çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda ilgili çalışma ziyareti ile Brezilya'nın tarım, biyokütle ve turizm alanlarında, Arjantin'in ise yenilenebilir enerji ve teknoloji bölgesi teşviği yoluyla kentleşme alanlarında deneyimlerinin bölgemize aktarılması amaçlanmıştır.” şeklinde konuştu.

“Ajansımız tarafından yürütülen çalışmaların bölgemiz için hayırlı olmasını temenni ederim.” dedi.

Basın bilgilendirilmesinin ardından Yönetim Kurulu Toplantısı basına kapalı olarak devam etti.