TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

ORAN 2015 YILI I. OLAĞAN KALKINMA KURULU TOPLANTISI
14 Ağustos 2015 Cuma
14.08.2015

Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kanunla TR72 Bölgesinde (Kayseri, Sivas, Yozgat) faaliyet gösteren Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) kurulmuştur.

Bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, STK’lar, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve Ajansı yönlendirmek üzere bir Ajans organı olarak Kalkınma Kurulu oluşturulmuştur. ORAN Kalkınma Kurulu, illerin dengeli şekilde temsilini sağlayacak yapıda, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinden en üst düzeyde temsil edilen yüz üyeden oluşmaktadır.

Bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak oluşturulmuş olan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu; 2015 Yılı I. Olağan Kalkınma Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirmek üzere, 17 Eylül 2015 Perşembe günü saat 13.00’da Sivas ilinde Büyük Otel’de aşağıdaki program ve gündemle toplanacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Toplantı programı ve gündemine ulaşmak için tıklayınız.