TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

ORAN 2014 Yılı II. Olağan Kalkınma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
25 Aralık 2014 Perşembe
25.12.2014

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 2014 Yılı II. Olağan Kalkınma Kurulu, 25 Aralık 2014 Perşembe günü Kayseri’de Erciyes Dağı Kardanadam Tesisleri’nde 81 üyenin katılımıyla toplandı. Yenilikçilik ve Ar-Ge’nin Önemi, TR72 Bölgesi’nde Kış Turizmi ve Erciyes Master Planı, Yenilenebilir Enerji Üretiminde Güneş ve Ajans Destekleri toplantının önemli gündem maddelerini oluşturdu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından ORAN Genel Sekreter Vekili Fatih GAVGACI ile Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü ve Kalkınma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk KOCACIK’nın açılış konuşmalarıyla toplantı başladı.

Fatih GAVGACI konuşmasında Ajans’ın 2014 yılı içerisinde yürüttüğü faaliyetleri Kurul üyelerine aktardı. Ajans’ın bölgesel kalkınma alanında paydaşlarının desteğiyle birçok çalışma yürüttüğünü; Bölgedeki kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmek, bölgesel rekabet gücünün arttırılmasına katkı sağlamak ve Bölgeye daha fazla yatırım çekmek üzere çaba sarfettiğini belirtti. Ajans olarak Kalkınma Kurulunun görüş ve düşüncelerine açık olduklarını vurguladı.

Ajans Kalkınma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk KOCACIK yaptığı konuşmasında, Kalkınma Kurulu üyeleri olarak, Bölgeye katkı sağlama gayretiyle sürdürülen çalışma azmi ve heyecanının, 2015 yılında da devam etmesini ve toplantının Bölge adına daha fazla ortak çalışma ve işbirliklerine kapı aralaması gerektiğini belirtti. Konuşmasında yenilikçiliğin önemine değinerek, Bölgedeki işletmelerin daha rekabetçi ürünlere yönelmeleri ve ihracatın arttırılması, ithal edilen ürünlerin Bölge içerisinde üretilmesini amaçlayan yatırımlara ağırlık verilmesi ve nihai halde Bölgenin bilgi ve yenilikçilik kapasitesinin arttırılması amacıyla Ajans’ın yürüttüğü çalışmalardan söz etti.  Bölgenin turizm potansiyelinin yeterince değerlendirilemediğini, Ajans’ın bu konuyu gündemine aldığını belirtti. Bölgenin yenilebilir enerji kaynaklarıyla önemli bir potansiyel taşıdığını, bu kaynakların değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından, Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN Yenilikçilik ve Ar-Ge’nin Önemi başlıklı sunumunu yaptı. Sunumun içeriğini Sınai Mülkiyet Ekonomi İlişkisi, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, Türk Sınai Mülkiyet Sistemi, Sınai Mülki Haklara İlişkin Göstergeler, Türk Patent Enstitüsü’nün Faaliyetleri oluşturdu.

Prof. Dr. Habip ASAN’ın ardından Erciyes A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Yücel İKİLER, Erciyes Master Planı’nı kapsamında yapılan çalışmaları ve Erciyes A.Ş.’nin yürüttüğü diğer faaliyetleri Kurul üyelerine aktardı.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi uzmanı Ahmet Emin KİLCİ tarafından, Ajans tarafından uygulanan destek programları ve önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen 2015 Yılı Mali Destek Programlarına ilişkin bilgiler paylaşıldı. KİLCİ, yeni mali destek programlarının üst ölçekli planlar ile Bölge Planı ve Kalkınma Kurulu üyeleri ile diğer paydaşların görüşleri dikkate alınarak tasarlandığını ifade etti.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Başkanı Dr. Burçak YÜKSEL Kalkınma Kurulu üyeleri ziyaretine ilişkin sunum gerçekleştirerek sunumunda ziyaretler esnasında üyelerin belirttiği görüşlere değindi.

Toplantı Kalkınma Kurulu Başkanı ve Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk KOCACIK, Kalkınma Kurulu Başkan Vekili ve Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer UÇAR, Kâtip Üyeler Develi Belediye Başkanı Mehmet CABBAR, Yozgat Genç Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Ayhan ÇELİK tarafından Kalkınma Kurulu üyelerinin Ajans faaliyetleri ve diğer konularda görüşlerinin alınması ile son buldu.