TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

ORAN, “Sosyal Girişimcilik Destek Programı” Toplantısına Katıldı.
10 Ocak 2013 Perşembe
T.C. Kalkınma Bakanlığı koordinatörlüğünde 2011 yılında , özel sektör faaliyetleri ve kamu müdahalesinin toplumsal ihtiyaçları gidermekte yetersiz kaldığı alanlarda, sorunların çözümünde sosyal girişimciliğin bir araç olarak geliştirilebilmesi için ihtiyaçları tespit etmek ve bu ihtiyaçlara cevap verecek politika önerilerini geliştirmek amacıyla ‘Sosyal Girişimcilik Çalışma Grubu’ oluşturulmuştur. 04.01.2013 tarihinde Bakanlık merkezinde Kalkınma Ajansları uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya Orta Anadolu Kalkınma Ajansı uzmanlarından Fuat PARLAK ve S. Bahadır PALA katılmışlardır. Toplantıda çalışma grubunca taslak “Sosyal Girişimci Destek Programı (SOGİDES)” tanıtılmış ve çalışma üzerinde fikir alışverişinde bulunulmuştur. Çalışmaların tamamlanmasını müteakiben ülkemizde yeni bir destek modeli olarak Kalkınma Ajanslarınca uygulanmaya başlanacak olan SOGİDES programı ile sosyal girişimlerin desteklenerek özendirilmesi, özgün sosyal girişimcilik uygulama örneklerinin hayata geçirilmesi, ülke genelinde sosyal farkındalık ve sosyal girişim olgusunun yaygınlaşmasına hızlandırıcı bir etkide bulunması beklenmektedir.