TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Nükleer Santral Tedarikçileri için Firma Envanter Kayıtları Başlamıştır!
4 Haziran 2013 Salı
Bilindiği üzere, 12.05.2010 tarihinde Ankara’da imzalanan, 15.07.2010 tarihli ve 6007 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan, 27.08.2010 tarihli ve 2010/918 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Akkuyu Sahası’nda bir Nükleer Güç Santralinin(NGS) tesisine ve işletimine dair işbirliğine ilişkin Anlaşma’ya istinaden Mersin İli Akkuyu Sahası’da NGS kurulması çalışmaları başlamıştır. Akkuyu NGS’nin inşa edilmesi ve işletilmesi için Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. isimli proje şirketi kurulmuştur.

Daha önceki yazımızda da belirtiğimiz üzere, Rusya Federasyonu Devlet Atom Enerjisi Kuruluşu “Rosatom”un ve projenin genel yüklenicisi “Atomstroyexport”un ekipman almak üzere açacağı ihalelere Türk şirketlerinin, katılıp Projede tedarikçi olarak yer alabilmeleri için internet üzerinden http://catalog.niaep.ru adresinde yer alan tedarikçi kataloğuna kayıt yaptırması gerekmektedir.

Diğer yandan, 03.05.2013 tarihinde Japonya Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Türkiye’de Nükleer Güç Santralleri kurulmasına ilişkin işbirliği anlaşması imzalanmıştır. Ülkemizin nükleer güç santrallerine ilişkin 2023 hedefi, iki nükleer santralin (8 ünite) işletmeye alınması, üçüncü nükleer santralin (ilave 4 ünite) de inşaatına başlanmasıdır. Ülkemizde NGS projeleri gerçekleştirilirken yerli firmalarımızın bu projelerde yer almaları önem arz etmekte olup öncelikle ulusal sanayicimizin mevcut kapasitesinin tespiti gerekmektedir.

Bu doğrultuda, NGS projelerinde yerli firmalarımızın mevcut durumunu tespit etmek ve projelere katılımını artırmak maksadıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan Firma Envanter Formu’na www.nukleer.gov.tr internet sitesinden erişim sağlanabilmektedir. Bahsi geçen formun firmalar tarafından doldurulması, yerli firmalarımızın hâlihazırda adı geçen Form’da yer alan malzeme ve ekipmanlardan hangilerini, hangi kalite standartlarına göre üretmekte olduklarının tespitini sağlayacaktır.   
       

İlgi duyan firmalar kayıt aşamasında karşılaşabileceği problemler için Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile irtibata geçebilirler. www.oran.org.tr