TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü İmzalandı
23 Eylül 2019 Pazartesi

2019 yılında Kalkınma Ajanslarının “Mesleki Eğitim” teması altında faaliyetlerini önceliklendirmeleri sonrasında Kalkınma Ajansları ile İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliği ile mesleki eğitimin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapılması konusunda uzlaşıldı. Bu kapsamda «Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü» ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin KİLCİ ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin EKİNCİ tarafından imzalandı


İmza töreninin ardından, protokol kapsamında Meslek Okulu Müdürlerine verilecek eğitimlerin ilkine katılacak öğretmen ve yöneticilere, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin KİLCİ ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin EKİNCİ tarafından kısa birer konuşma yapıldı.


Protokol kapsamında sektördeki gelişmelerin öğrencilere daha hızlı ve etkili bir şekilde aktarılabilmesi için mesleğinde isim yapmış kişilerle eğitimler, tecrübe paylaşımı, teknik gezi ve iş başı buluşmaları gibi faaliyetler düzenlenecektir.


İşbirliği Protokolünün ana konuları şunlardır:


· Mesleki ve teknik eğitime atfedilen değerin artırılması.

· Mesleki ve teknik eğitimde rehberlik erişim imkanlarının artırılması.

· Yeni nesil müfredatların geliştirilmesi.

· Eğitim ortamları ve insan kaynaklarının geliştirilmesi.

· Mesleki ve teknik eğitimde eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesi.


GÖRSELLER