TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Mart Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Sivas'ta Gerçekleşti
15 Mart 2016 Salı
 15.03.2016

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Mart 2016 Yönetim Kurulu Toplantısı, ORAN Sivas Yatırım Destek Ofisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Ajans Yönetim Kurulu Başkan Vekili Valimiz Âlim BARUT'un yanı sıra; Yozgat Valisi Abdülkadir YAZICI, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman YILDIRIM, Yozgat İl Genel Meclis Başkanı Halil ŞAHBAZ, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kamil TAŞÇI katıldı. 

Ajans Yönetim Kurulu Başkan Vekili Valimiz Âlim BARUT, toplantıda yaptığı basın açıklamasında şu hususları belirtti:

 Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, faaliyetlerini, planlama ve koordinasyon süreçleri, mali ve teknik destekler ile yatırım destek danışmanlığı başta olmak üzere tüm alanlarda bölge kalkınmasını hedefleyen çalışmalarla sürdürmektedir.

Ajans tarafından yürütülmekte olan mali destek programları kapsamında toplam proje tutarı 55 milyon TL olan 75 projenin uygulama süreci devam etmektedir. Söz konusu projelere yönelik olarak ihale faaliyetleri, kontrol ve izleme çalışmaları, raporlamalar ve ödeme işlemleri Ajans uzmanları tarafından geçtiğimiz ay içerisinde de eksiksiz olarak gerçekleştirilmiştir. Yararlanıcılardan gelen 5 adet nihai rapor incelenme sonucunda olup; uygun görülen projelere ilişkin ödeme süreçleri başlatılmıştır. Raporlama dönemi içerisinde; 185 bin TL ön ödeme, 312 bin TL ara ödeme ve 673 bin TL nihai ödeme olmak üzere, toplamda 1.170 milyon TL ödeme gerçekleştirilmiştir. 

Önümüzdeki süreçte, devam eden projeler kapsamında yararlanıcılardan gelen ara ve nihai raporların değerlendirilmesi yapılacak, fiziksel kontrol ziyaretleri ile izleme ziyaretlerine devam edilecek, projeler özelinde yararlanıcılardan gelecek farklı tip raporlara istinaden izlemeler yapılarak varsa ilgili ödemeler gerçekleştirilecektir. 

2015 yılı teknik destek programı kapsamında yıl içerisinde toplam 99 faaliyet teklifi başvurusu alınmış ve başvuruların 58’i başarılı bulunmuş olup, toplam bütçesi 229 bin TL’dir. 2015 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında toplam 29 faaliyet teklifi başvurusu alınmış ve bu başvurulardan 12 tanesi başarılı bulunmuştur. Başarılı bulunan başvuruların toplam bütçesi 817 bin TL olup Ajans’tan talep edilen tutar 776 bin TL’dir.

ORAN Akademi kapsamında “Uygulamalı Proje Yazma” ve “Etki Analizi” eğitimleri yakın zamanda düzenlenecektir. İlgili eğitimlere başvurular tamamlanmış olup, değerlendirme ve planlama sonrası eğitimler başlayacaktır. KOSGEB, Erciyes Üniversitesi, Erciyes Teknopark A.Ş. ve ilgili diğer aktörlerle yapılan protokoller ile TR72 bölgesinde girişimcilik altyapısının güçlendirilmesi için Ajansımız tarafından 2016 yılında 6500 kişiye “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” verilmesi hedeflenmektedir. Hazırlık çalışmalarına yılbaşında başlanmış olup, Şubat ayı içinde Sivas’ta 30 kişiye girişimcilik kursu açılarak eğitimlere başlanmıştır. Mart ayı içinde 60 kişilik girişimcilik kursu tamamlanmış olup Mart ayının bitimine kadar 570 kişilik “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” başlamış olacaktır. Nisan 2016 için girişimcilik eğitimleri planlama aşaması tamamlanmış olup Nisan ayında toplam 570 kişiye Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verilecektir. Buna göre Nisan sonuna kadar 1140 kişiye Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verilmesi planlanmaktadır. 

Ajans Yönetim Kurulu Başkan Vekili Valimiz Âlim BARUT’un konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.