TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Mali Destek Programı Son Başvuru Tarihi 15 Gün Uzatıldı
23 Aralık 2020 Çarşamba

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı proje teklif çağrısı kapsamında 16.11.2020 tarihinde “Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı”ilan edilmiş olup, Covid-19 pandemisi sebebi ile Bakanlığımız tarafından alınan tedbirler kapsamında başvuruların KAYS (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) üzerinden son başvuru tarihi15 gün uzatılarak 15.01.2021 Saat 23:50olarak güncellenmiştir. Başvuru sahiplerinin, proje başvurularını ajansın proje teklif çağrısı ilanında belirtilen son kabul tarih ve saatine kadar KAYS üzerinden yapması zorunludur. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütname en geç 22.01.2021 Saat 17.00’a kadar e-imza ile imzalanarak veya ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile Ajansa teslim edilebilecektir.


Güncel Son Başvuru Tarihi ve Saati:15.01.2021 Saat: 23:50


Güncel Taahhütname Teslim Tarihi: 22.01.2021 Saat: 17.00