TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Madencilik İçin Büyük Fırsat!
21 Mayıs 2013 Salı
Yeni teşvik sistemini oluşturan, 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe koyulan, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararın 17.maddesinin g fıkrası gereğince Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (I. Grup madenler ve mıcır üretimi hariç) öncelikli yatırım konuları arasındadır ve hangi bölgede olursa olsun 5. bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilir. Ancak bu yatırımlar, 6. bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabidir.

Bölgemizde bulunan Sivas ve Yozgat illerinde maden çıkarma veya işlemeye yönelik bir yatırımın bölgesel teşviklerden faydalanabilmesi için asgari 500.000  TL yeterli olmaktadır. Kayseri’de yatırım yapılması durumunda asgari 1 milyon TL’lik bir yatırım gereklidir.

Bölgemizin madencilik üzerine alt yapısı düşünüldüğünde yeni teşvik sistemi çok cazip imkanlar sunmaktadır. Madencilik kapsamında Blok mermer çıkarılması, traverten çıkartılması ve işlenmesi gibi alanlarda bu kapsamda bölgesel desteklerden faydalanabilmektedir.


5. Bölge Teşvikleri

İşletme dönemi desteği olan yatırım teşvikleri, işletmenin kurulduğu ilk yıllarda yatırımcıya yatırımının büyük bir kısmının geri dönmesini sağlamaktadır. Yatırım teşvik belgesi alınması işlemlerinde her hangi bir yarış bulunmamaktadır. Şartları sağlayan her yatırımcı, yatırım teşvik belgesi alabilmektedir.

Bölgemize yatırım yapmayı düşünen tüm yatırımcıları, Yeni Teşvik Sistemi hakkında bilgilendirmek için Ajansımıza bekliyoruz. Ajans irtibat bilgileri www.oran.org.tr sitemizden öğrenilebilir.