TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Kümelenme Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
2 Nisan 2015 Perşembe
02.04.2015

Bölge paydaşlarının katılımıyla Ajans tarafından hazırlanan ve TR72 Bölgesi (Kayseri, Sivas, Yozgat) için 10 yıllık bir yol haritası niteliğinde olan “TR72 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı”nda yer alan "Sektörel Kümelenme ve İhtisaslaşma Geliştirilecektir" tedbirinin gerçekleştirilmesine, Bölgemizde kümelenmelerin oluşması yönünde adım atılması yoluyla katkı sağlamak amacıyla Ajans koordinasyonunda Ajans Merkez Hizmet Binası’nda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen “Kümelenme Destek Programı”nın tanıtımına yönelik toplantı düzenlendi.

Üniversitelerin, özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının ve ilgili kamu kurumlarının temsilcilerinin katılım sağladığı toplantı Ajans Genel Sekreter V. Fatih GAVGACI’nın açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasında Bölge Planı’na değinen GAVGACI: “Günümüz ekonomisinde rekabet edebilmek oldukça zorlaştı. Yeni üretim yöntemlerini takip etmek, belirli kalite standartlarında üretim yapmak, yenilikçi tasarımlar geliştirmek, pazar ve ihtiyaç analizleri yapmak zorunda kalınıyor. Bu noktada “Birlikten kuvvet doğar” sözü devreye giriyor. Çünkü tüm bunları özünde ortak hareket etmek olan; rekabet gücünü ortak satın alma, ortak teknoloji kullanımı, ortak işgücü havuzu, ortak pazarlama gibi faaliyetlerle arttıran bir model olan kümelenme ile gerçekleştirmek maliyet ve zaman açısından daha avantajlı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hayata geçirdiği yeni destek mekanizması olan “Kümelenme Destek Programı” hakkında bilgilenmek ve yapılabilecekleri tartışmak üzere buradayız. Hepinize Bölgemizin rekabet edebilirliğinin arttırılmasına katkı sağlayacağına inandığımız kümelenme birlikteliğinin başlatılması amacıyla düzenlenen bu toplantıya katılımınız için teşekkür ederim” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı personeli Dr. Aslı ER AKAN ve M. Uğurhan AKALIN kümelenme ve Kümelenme Destek Programı hakkında bilgiler vererek, katılımcıların program ile ilgili sorularını yanıtladılar.

Genel hedefi; Ulusal Sanayi Strateji Belgesi’nin çizdiği çerçeve kapsamında, “Türk Sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesine ve ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünleri üreten, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir yapıya dönüştürülmesine katkıda bulunmak” olan Kümelenme Destek Programı’nın son başvuru tarihi 29 Mayıs 2015’tir. Program ile ilgili detaylı bilgiye https://kumelenme.sanayi.gov.tr/ internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.