TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

KOSGEB, KOBİGEL Programı Destek Çağrısı Yayımlandı
6 Mart 2019 Çarşamba

KOSGEB tarafından başvuruları alınan KOBİGEL (Kobi Gelişim Destek Programı), 2019-01 ve 2019-02 numaralı "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" çağrılarını yayımlamıştır. Proje teklif çağrılarının genel amacı;


İmalat sanayi sektöründe milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için;


· Yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek,


· İmalat sanayi KOBİ'lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmaktır.


Başvuru yapılabilecek Proje Teklif Çağrıları:


· 2019 - 01 Proje Teklif Çağrısı:"İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ'lerin desteklenmesi" :Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ'ler;imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün / yazılımlarında katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecektir.


· 2019 - 02 Proje Teklif Çağrısı:"İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması" :İmalat sanayi sektöründeki KOBİ'ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden (büyük veri, IoT, robot ve sensör teknolojileri, yapay zeka, siber güvenlik) biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir.


Her iki çağrı için de destek oranı %60'tır.


2019.01 Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000 TL'ye kadar geri ödemesiz350.000 TL'ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 650.000 TL'ye kadar destek verilebilecektir.2019.02 Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000 TL'ye kadar geri ödemesiz700.000 TL'ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL'ye kadar destek verilebilecektir.Proje çağrılarının toplam bütçesi; 2019-01 çağrısı için 100 Milyon TL, 2019-02 çağrısı için 150 Milyon TL olmak üzere toplam 250 Milyon TL'dir.


Destek çağrısı hakkında detaylı bilgiye ve proje formlarına tıklayınız.