TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI
24 Eylül 2017 Pazar

KOSGEB, KOBİ'lerin desteklenmesi için "ÜRETİM VE İHRACATTA TEKNOLOJİ SEVİYESİ YÜKSEK, KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERİN VE KOBİ'LERİN PAYININ ARTTIRILMASI" konulu yeni bir çağrı yayımladı.


Proje çağrısı ile işletme başına 300.000 TL'ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL'ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam1.000.000 TL'ye kadar destek verilebilecektir.


Hedef Kitle:İmalat sektöründeki KOBİ'ler (NACE REV 2. Sınıflamasına Göre)


Çağrının Amacı:4. sanayi devrimine hazırlık sürecinde;

· İmalattaki dijitalleşme düzeyinin arttırılması

· Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin üretim ve ihracattaki payının arttırılması

· Katma değerli ve ihracat odaklı üretim yapısına geçiş

· Mikro ölçekli imalatçı işletmelerin mühendislik ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütmelerinin sağlanması

· Enerji verimliliği, yeşil üretim ve bilgi işlem altyapı iyileştirme

Kapsamında imalat sanayiinde yapısal dönüşümün aktörü olacak KOBİ'lerin desteklenmesidir.

Başvuru Tarihi: 11 Eylül - 20 Ekim 2017Başvuru Şartları

· Proje sunacak işletmelerin KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir.

· Bilanço usulünde defter tutmak kaydıyla;orta yüksek ve yüksek teknolojilisektörlerdeki KOBİ'lerin tümü başvuru yapabilecektir.

· Orta düşük ve düşük teknolojilisektörlerdeki KOBİ'lerde ise;

o 2016 yılı net satış hasılatının en az 300.000 TL ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranacaktır.

o İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2016 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekecektir.

DESTEK UNSURLARI

Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.

Proje Süresi

En az 6

En Fazla 36 Ay

(+6) Ay

Destek Üst Limiti

Geri Ödemesiz Destek - En fazla 300.000 TL

Geri Ödemeli Destek - En fazla 700.000 TL

Proje Destek Oranı

Kayseri'de en fazla %60
Sivas ve Yozgat'ta en fazla %80

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

- Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

- Personel giderleri, net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden desteklenir.

- Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.

Konu hakkında detaylı bilgi almak içinwww.kosgeb.gov.tradresini ziyaret edebilir veya ilinizdeki KOSGEB İl Müdürlüğü ile görüşebilirsiniz.