TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Kayseri Yatırım Destek Ofisimiz IRENEC 2014’teydi !
2 Temmuz 2014 Çarşamba


Eurosolar Türkiye tarafından 26-28  Haziran 2014 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen IRENEC 2014 (IV. ULUSLARARASI %100 Yenilenebilir Enerji Konferansları) serisine  Orta Anadolu Kalkınma Ajansı adına Kayseri Yatırım Destek Ofisimiz de katılım sağladı.

20 kurum ve firmanın desteklediği ve 30′dan fazla firmanın sponsor olduğu etkinlikte, “%100 Yenilenebilir Enerjiye Geçiş Tek Çözüm”  teması hakimdi.


Toplamda 15 oturumun ve 60′dan fazla sunumun gerçekleştirildiği konferanslar serisine; yerli ve yabancı bir çok yatırımcı, Eurosolar Türkiye ve Almanya Yetkilileri, yerli ve yabancı akademisyenler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkilileri, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası(EBRD) ve International Finance Corporation (IFC) Merkez Yetkilileri, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) üst düzey yetkilileri, öğretmenler ve öğrenciler katılım sağladı.

Özellikle ORAN olarak ileriki dönemlerde Yenilenebilir Enerji Üzerine yatırım yapmak isteyen firmaların etkin ve yetkin bir şekilde yönlendirilebilmesi, ilgili akademisyenlerin ve yeni trendlerin takip edilebilmesi, toplumun konu hakkında bilinçlendirilmesi ve TR72 Bölgesine yeni yatırımlar çekilebilmesi adına katılım sağlanan etkinlikte bazı somut adımlar da atılmış oldu. Buna göre;

  • Kayseri’de Entegre Kanatlı Hayvan Tesislerinden elde edilen atıklardan gübre imal edilmeden önce, ara proses ile Biyogaz üretilmesi konusunda bir yatırımcı ile görüşme sağlandı. İlerleyen aşamalarda ajansımız organizasyon ile, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Kanatlı Hayvan tesisleri arasında bir toplantı gerçekleştirilmesi ve konunun fizibilitesinin tartışılması öngörülüyor.

  • İyi uygulama örnekleri çerçevesinde bir maden firmasının yaptırmış olduğu büyük bir Solar Enerji yatırımı yerinde ziyaret edilebilecek.

  • Alternatif Enerji Sistemleri kurucu ortağı ile yapmış olduğumuz, “Yenilenebilir Enerji Hakkında Bilinenler/Bilinmeyenler” başlıklı röportajımızı da önümüzdeki günlerde yatirim.oran.org.tr adresimizden takip edebilirsiniz.


IRENEC 2014 Sonunda bir de aşağıdaki bildiri yayımlandı;

IRENEC 2014, 4. Uluslararası % 100 Yenilenebilir Enerji Konferansı Bildirgesi

Güneş Enerjisi ve tüm Yenilenebilir Enerjiler son dönemde dünyanın önde gelen elektrik enerjisi yatırımları haline geldi. Tüm dünyadaki yeni elektrik üretim tesislerinin % 50’sinden fazlası güneş PV, rüzgar türbini, biyoenerji ve diğer kaynaklardan oluşmaktadır. Toplu üretimin sonucunda yenilenebilir elektrik kaynakları ana akım haline geliyor. Elektrik tedariğinin % 100 temiz Yenilenebilir Enerjilerden elde edilmesi yönündeki perspektif gerçek oluyor.

İstanbul, Türkiye’de gerçekleşen IRENEC 2014 toplantısı, yaklaşık 300 uzmanı, hükümet ve enerji sektöründen temsilcileri ve yurtdışından davetli konuşmacıları üç gün boyunca bir araya getirdi. EUROSOLAR Türkiye bölümünün başkanı Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, Türkiye’deki üniversitelerden genç katılımcıların ve lise öğretmenlerinin davet edilmesine de özellikle önem verdi.

IPCC son raporunda, iklim değişikliğinden dolayı dünyanın gittikçe daha fazla bir insanlık felaketine doğru yaklaştığını yeniden açıkça ortaya koydu. Bu IRENEC Konferansı, dünyadaki güneş topluluğunun, iklim sorununu ve dünyanın tehlikeli bir biçimde fosil ve nükleer güçten elde edilen kirletici ve muhafazakar enerjilere bağımlı olmasını kökünden ele almak üzere yaptığı girişimin bir parçasıdır.

Yeni yüzyılın başından bu yana bir endüstri devrimi başlayarak, bir zamanlar marjinal olan güneş enerjisini ön plana çıkardı. 6,5 milyon yeni iş imkanının yaratılmasından dolayı bunun sosyal bir boyutu vardır. Ve enerji tedariği ilk defa merkezi olmadığı için kültürel bir yönü de mevcuttur. Özel sektör ve tüm tüketiciler, ihtiyaç duydukları enerji tedariğinin sahibi haline geliyor. Bu, büyük şirketlerin ve tekellerin egemenliğinden bağımsız, “Halkın Enerjisi”dir.

Türkiye, daha temiz ve daha iyi bir dünyaya, “Güneş Çağı”na yönelik bu yeni yönelime gayet iyi entegre olmuş durumda. Türkiye, hidroenerji, modern rüzgar enerjisi ve jeotermal enerjinin dünya konserinde önemli bir konuma sahiptir. Bugün bu alanda başlıca aktör haline gelen güneş PV şu zamana dek göz ardı edilmişti. Ama IRENEC 2014 katılımcıları PV’nin bu durumunun gayet farkındaydı ve pek çok tartışma nedenler üzerine odaklandı.

IRENEC 2014 Konferansı 2015’te devam ederek, ülke ve dünya çapında güneş ve diğer yenilenebilir enerjilerin geliştirilmesi yönünde edinilen ilerlemeler değerlendirilecek.