TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta Et ve Süt Sığırcılığı Sektörüne Verilen Devlet Destekleri
26 Temmuz 2013 Cuma


Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinin yer aldığı TR72 Bölgesinde et ve süt sığırcılığı sektöründe yatırım yapmayı planlayan işletmelere, sektörde verilen desteklerle ilgili bilgilendirme yaptı.


Hayvancılık sektörüne yönelik ulusal ve uluslararası teşvik ve desteklerden yararlanabilme olanağı, sulama açısından zengin yer altı ve yer üstü su kaynaklarının bulunması, temiz su ve hava imkânlarının organik tarıma avantaj sağlaması, gelişen ulaşım ağına sahip olması (havayolu, karayolu, demiryolu, yüksek hızlı tren), işgücü maliyetinin düşük olması, geniş mera ve tarıma elverişli arazi varlığı olması, önemli bir miktarda yem bitkisi ekilişi ve ilave yem bitkisi ekilişi yapılacak tarıma elverişli alanların olması Orta Anadolu Kalkınma Ajansımızın (ORAN) sorumluluk bölgesi olan TR72 Bölgesindeki Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini büyükbaş hayvancılık yapmak açısından cazibe merkezi haline getirmektedir.

Ajansımızın yaptığı çalışmalar neticesinde TR72 Bölgesinde yer alan Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde et işleme (sucuk, salam, sosis, kavurma, pastırma vb.) tesislerinin kurulması, süt işleme (peynir, tereyağı, yoğurt, ayran vb.) tesislerinin kurulması, et ile süt sığırı işletmelerinin (çiftlik) kurulmasının yanı sıra, damızlık vasıfta gebe düve satışı yapacak bankaların oluşturulması, koruyucu hekimlik ve suni tohumlama hizmetleri götüren şirketlerin kurulması, paketlenmiş silo yemi ve kesif yem üreten işletmelerin kurulması, damızlık dışı dişi hayvanlardan et sığırı işletmesi kurulması, et verimi yüksek olan ırklar baz alınarak suni tohumlama yapan özel işletmelerin kurulması ve et kesim kombinalarının kurulması yatırım yapılabilecek alanlar olarak belirlenmiştir.

Et ve süt yönlü büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, süt ve et mamulleri üretimi, bu ürünler için soğuk hava deposu ve yem bitkileri yetiştiriciliği veya yem üretimi konularındaki yatırımlarda Kayseri için asgari 1 milyon TL’lik yatırımla süt sığırcılığında 500 büyükbaş, et sığırcılığında 700 büyükbaş; Sivas ve Yozgat için asgari 500 bin TL’lik yatırımla süt sığırcılığında 300 büyükbaş, et sığırcılığında 500 büyükbaş olmak kaydıyla Ekonomi Bakanlığı tarafından katma değer vergisi istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi, sigorta primi işveren hissesi desteği yatırımcılara sağlanmaktadır. Bir örnekle izah etmek gerekirse yukarıda belirttiğimiz yatırım konularında Ekonomi Bakanlığı’ndan Yatırım Teşvik Belgesi alan bir yatırımcı, şartları yerine getirdiği takdirde 5 milyon TL’lik bir yatırımı Kayseri’de yaparsa ortalama 1.250.000 TL, Sivas’ta yaparsa ortalama 2.000.000 TL, Yozgat’ta yaparsa ortalama 2.500.000 TL teşvikten faydalanabilme imkânı bulabilecektir.

Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen bu teşvik haricinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı, IPARD Kapsamında Verilen AB Hibe Destekleri ve Hayvancılık Desteklemeleri başlıkları altında üretici ve yatırımcılara hibe ve destek verilmekte; Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından da düşük faizli yatırım ve işletme kredisi imkanı sunulmaktadır. Bu hibe programlarında da yapılacak yatırımın ortalama %50’si hibe olarak yatırımcıya verilmektedir.

Söz konusu destekler hakkında bilgi almak için Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan TR72 Bölgesinde et ve süt sığırcılığı yapmak isteyen yatırımcılarımızı bu yatırım ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için Orta Anadolu Kalkınma Ajansımıza (ORAN) bekliyoruz.