TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Kayseri Lojistik Master Planı Çalıştayı Gerçekleştirildi
11 Mart 2015 Çarşamba
11.03.2015

MÜSİAD Kayseri Şubesinin başvuru sahibi olduğu ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destek programı kapsamında desteklenen “Kayseri Lojistik Master Planı” projesi kapsamında geniş katılımla bir çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştaya, Kayseri Valisi Orhan DÜZGÜN, Kayseri Ticaret Odası Başkanı  Mahmut HİÇYILMAZ, Ajans Genel Sekreter Vekili Fatih GAVGACI, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Çetin NUHOĞLU, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim OLGUNHARPUTLU ve çok sayıda davetli katıldı.

Kamu sivil toplum örgütleri ve özel sektör temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda Vali Orhan DÜZGÜN, “Lojistik sektörü; Kayseri, Türkiye ve dünya piyasası için son derece önemlidir. Çünkü üretmiş olduğumuz ürünlerimizi doğru yerde ve doğru kişilerle buluşturmak son derece önem arz etmektedir. Bununla ilgili olarak Kayseri’de Orta Anadolu Kalkınma Ajansının desteği ile Kayseri’nin lojistik durumunun tartışılacağı bu çalıştay gerçekleştirilmektedir. Mevcut durumumuzun daha ileriye gitmesi için ürünlerimizin pazarlanması, ilimize gelecek olan ithalat mallarının da zamanında ve yeteri miktarda ilimize ulaşması bakımından bu lojistik sektörün tartışılması ve geleceğinin iyi planlanması son derece önemlidir” diye konuştu.

UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin NUHOĞLU ise, “Lojistik bütün dünyanın olmazsa olmazı önemli kavramıdır. Lojistik tüm sektörlerin temel itici gücüdür. Lojistik tüm bölgelerdeki rekabetçilikte ülkeleri ve bölgeleri öne taşıyan temel iletişim altyapısıdır. Hepsinden ötesi de lojistik güçlü devletlerin oluşmasında, güçlü ekonomilerin ortaya çıkmasının temel taşıdır. Günümüzde lojistik kavramı temel olarak öncelikle bir devlet politikası haline geliyor. İşte biz bugün baktığımız zaman en önem verdiğimiz konu Kalkınma Bakanlığımızın 10’uncu kalkınma planı içinde olduğu lojistik acil eylem planı ile ortaya çıktı. Son 10-20 yıldır konuşmaya başladığımız lojistik kavramının devletin temel öncelikli hedefleri arasına girmesi 10’uncu kalkınma planı ile sağlandı” diye konuştu.

Ajans Genel Sekreter Vekili Fatih GAVGACI ise, “Lojistik terimi rekabet edebilirliğinin artırılması anlamında üzerinde sıkça durulmaya başlanan ve bölgedeki tüm sektörleri etkileyen bir alan olması açısından oldukça önemli kavram olarak karşımıza çıkıyor. Onuncu Kalkınma Planında da; önümüzdeki yıllarda lojistiğin tüm ülke genelinde öneminin artması beklendiği vurgulanmaktadır. Kalkınma planı kapsamında, Ülkenin lojistik bir üs haline getirilerek, lojistik maliyetlerin düşürülmesi, ticaretin geliştirilmesi ve rekabet gücünün artırılması temel amaçtır. Bu beklenti ve amacın, sanayi ve ticaret açısından önemli bir konumda; ve temel ulaşım aksları üzerinde bulunan ilimiz ve bölgemizde de olumlu etkiler oluşturması beklenmektedir.” şeklinde konuştu.

Çalıştay bölümünde Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ’ın sektörü özetleyen sunumunun ardından proje kapsamında yapılan çalışmaları proje koordinatörü  Doç. Dr. Emel KIZILKAYA AYDOĞAN katılımcılara aktardı. Proje kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin katılımcıların görüşleri alınması ve plaket takdiminin ardından çalıştaya son verildi.