TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Kayseri İl Kalkınma Kurulu Toplantısı Yapıldı.
7 Haziran 2012 Perşembe
Kayseri İli Kalkınma Kurulu Toplantısı 06.06.2012 tarihinde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU, Kalkınma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Reşit ÖZKANCA ve Kalkınma Kurulu Kayseri Üyelerinin katılımıyla Melikşah Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.ORAN Genel Sekreteri Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU ve Kalkınma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Reşit ÖZKANCA’nın açılış konuşmalarının ardından, toplantı Ajansın 2012 yılı Doğrudan Faaliyet ve Teknik Destekleri Sunumu ile başladı. Ajansın danışma organı olarak güçlü bir yapıya sahip olan Kalkınma Kurulu’nun daha etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere yapılması gereken çalışmalar toplantının ana temasını teşkil etmiştir. Bu doğrultuda, Kurul Üyelerine daha önceden gönderilen proje fikirleri anketinin sonuçları açıklandı ve üyelerin görüşleri alındı. Hâlihazırda var olan 4 Sektörel Çalışma Grubu’na yeni çalışma grupları da eklenerek, bu gruplarda gönüllü olarak faaliyet gösterecek üyelerin isimleri alındı. Söz konusu çalışma gruplarının gerçekleştireceği sektörel bazlı saha ve çalışma ziyaretleri ile ilgili örnekler dile getirildikten sonra ise Prof. Dr. Reşit ÖZKANCA toplantının genel bir değerlendirmesini yaptı ve Kayseri İl Kalkınma Kurulu Toplantısı sona erdi.