TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü “Hijyenik Tasarım” Eğitimi
30 Ocak 2017 Pazartesi
 30.01.2017

Ajans ve Kayseri İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü arasında imzalanmış olan "Eğitim Faaliyetleri Düzenlenmesi Hakkında İşbirliği Protokolü" çerçevesinde İl ve İlçe Müdürlüklerinde resmi kontrol hizmetlerinde görev yapan toplamda 80 personele "Hijyenik Tasarım" konulu eğitim düzenlendi. İl Müdür Yardımcısı Erkan ALKAN tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmasıyla başlayan eğitim; Avrupa Hijyenik Mühendislik ve Dizayn Grubunun (EHEDG) Türkiye temsilcisi olan Gıda Güvenliği Derneği eğitmenleri Prof. Dr. Barbaros ÖZER ve Prof. Dr. Y. Onur DEVRES tarafından 16 - 19 Ocak 2017 tarihleri arasında verildi.


Gıda güvenliği; bir gıdanın üretildiği andan tüketildiği ana kadar geçen tüm süreçlerde insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde korunması için alınması gereken önlemler bütünüdür. Gıda güvenliği; halk sağlığının korunması, devamlılığı, ekonomik gelişmenin sağlanması ve sürdürülebilir olması açısından zorunluluktur. Gıda güvenliğinin sağlanması için yalnızca üretim alanına ve üretim protokollerine odaklanmak hatalı bir yaklaşım olup, konunun işletme tasarımı, ekipman ve üretim modeli seçimi, hammadde ve yardımcı madde/elemanların hijyenik yeterlilikleri, depolama, satışa sunma koşulları ve atık yönetimi gibi tüm yönleriyle ele alınması gerekmektedir. Bu kapsamda gıda güvenliği konusunda son yıllarda gıda savunması ve biyoterörizm konuları da giderek artan bir önem kazanmaktadır.

"Hijyenik Tasarım" bir gıda işletmesinin; gıdanın, üretiminin, saklanmasının, dağıtımının ve satışının yapıldığı alanlarda, doğru bir yerleşim planı çerçevesinde gıda güvenliğini sağlamak üzere doğru ekipman, doğru malzeme ve doğru altyapı seçiminden başlayıp, temizlenebilirlik, bakım, onarım gibi tüm süreçler dahil tüm teknik detayları kapsayacak şekilde tasarlanmasıdır. Bir gıda işletmesinin hijyenik tasarım ilkelerine uygunluğu gıda güvenirliliğini doğrudan etkilemektedir. 

İlimizde resmi kontrolü gerçekleştirilen gıda işletmelerinin hijyenik tasarımı, gıda güvenirliliğinin devamı açısından önem arz etmekte olup, gıda işletmelerinin bina, alet-ekipman ve alt yapı koşullarının hijyenik tasarım alanında belli bir standarda kavuşturulması için Kayseri İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü bünyesinde resmi kontrol faaliyetlerinde çalışan personellere yönelik "Hijyenik Tasarım" Eğitimi düzenlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

EHEDG Türkiye temsilcisi olan Gıda Güvenliği Derneği tarafından verilen "Hijyenik Tasarım" Eğitimini ülkemizde talep eden ve bu eğitimi alan ilk kamu kurumu Kayseri İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü olmuştur. 

Eğitimde gıda işletmelerinde Bina ve Proses Yerleşimi, Mevzuat, Hijyenik Tasarım Kriterleri, Hijyenik Proseslerde Oluşabilecek Tehlikeler, Temizlik ve Dezenfeksiyon, Hijyenik Tasarım Doğrulaması, Yapı Malzeme Seçimi ve EHEDG Test Metotları vb. konulara değinilmiştir. Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan personele EHEDG tarafından sertifika düzenlenecektir. 

Söz konusu eğitimle, denetim ve kontrol faaliyetlerinde görev yapan personellerimize, "Hijyenik Tasarım" gereğince sorgulayabilecek niteliğin kazandırılması amaçlanmıştır. Bu eğitim sayesinde artık resmi kontrol hizmetlerinde görev yapan personeller denetim esnasında gıda işletmelerini gördükleri an itibariyle yapmış oldukları değerlendirmeden öte geçip, gıdaların üretimi, tüketimi ve satışa sunumunda tehlike arz edebilecek hususlarda önleyici bir bakış açısıyla işletmecilere yol gösterebileceklerdir.