TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Kayseri Elektrikli Ev Aletleri Durum Değerlendirme Çalıştayı Gerçekleşti
19 Ekim 2018 Cuma

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen, AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Toplam Faktör Verimliliği (TFV) için Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek Projesi” kapsamında hayata geçirilen değer zinciri analizi çalışmaları devam ediyor.


Bu kapsamda pilot uygulama yeri olarak seçilen Kayseri’de ele alınan elektrikli ev aletleri sektöründe, Ajans uzmanlarının da yer aldığı bir ekip tarafından saha ziyaretleri gerçekleştirildi. Saha ziyaretleri ve araştırma çalışmalarının tamamlayıcısı niteliğindeki “Kayseri Elektrikli Ev Aletleri Durum Değerlendirme Çalıştayı” ise, Kayseri Sanayi Odası’nın da katkılarıyla 18 Ekim 2018 tarihinde gerçekleşti.


Çalıştayda ilk olarak sektörün dünya ve ülke ölçeğindeki durumu konusunda genel bir bilgilendirme yapıldı. Daha sonrasında katılımcılar çalışma gruplarına ayrılarak sektörel kabiliyetler grup çalışması ve PESTLE analizi grup çalışması yapıldı. Son olarak grup çalışmaları tüm katılımcılarla paylaşılarak değerlendirme oturumu gerçekleştirildi.


Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın ev sahipliği yaptığı Değer Zinciri Analizi çalışmasına katkı sağlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, UNDP ile diğer kalkınma ajansları (Çukurova, Zafer, Karacadağ, Mevlana, Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansları) personeline teşekkür ederiz.

GÖRSELLER