TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Kalkınma Kurulu Üyelerine Ziyaret
11 Temmuz 2014 Cuma
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Kalkınma Kurulu üyeleriyle iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek ve bölgesel kalkınma hedeflerine daha fazla katkı sağlanmasını temin etmek üzere, kurul üyelerine ziyaret programı başlattı.

Bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve Ajansı yönlendirmek üzere oluşturulan Kalkınma Kurulu üyeleri için ilk ziyaret programı 8 Temmuz 2014 tarihinde Sivas’ta gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Sivas İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü ve Kalkınma Kurulu Yedek Kâtip Üyesi Tanzer ERDEM, Sivas Sanayi ve Ticaret Odası Genel Sekreteri Mutlu TÜRKOĞLU, Sivas Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Naci SÜHA, Cumhuriyet Üniversitesi TEKNOKENT Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. H. Ali ERTAŞ ve Sivas Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Gülistan TÜFEKÇİ BAŞARAN ziyaret edildi. 

Ziyaretlerde, üyelerin bölgesel gelişme hedefine ve Kalkınma Kurullarının çalışma şekillerine yönelik görüş ve önerileri, Orta Anadolu Kalkınma Ajansının önümüzdeki dönemde Sivas için ağırlık vermesi gerektiği düşünülen sektörler ve alanlar, kurumlar ile olası işbirliği alanları ve üyelerin beklentileri ile güdümlü proje desteğine yönelik fikirleri alındı.

Kalkınma Kurulu üyelerine yönelik ziyaretlerin sürdürülmesi hedefleniyor.