TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Kalkınma Kurulu Anketi Yapıldı.
28 Mart 2012 Çarşamba

Bölgesel kalkınma perspektifinde kamu kesimi, özel sektör, sivil toplum kuruluşu ve üniversite temsilcileri arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla oluşturulan Kalkınma Kurulunun asli görevi bölgenin kalkınması ile ilgili konular ile ajansın faaliyet ve iç denetim raporları hakkında görüş ve tavsiyelerde bulunmaktır. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı olarak, istişare organımız olan Kalkınma Kurulunun Üyelerine Güdümlü Projeler, Doğrudan Faaliyet Desteği, Eğitim İhtiyacı ve Öneri ve Görüşler başlıklarını içeren bir anket gönderilmiştir.

Kalkınma Kurulu Üyeleri tarafından doldurulup tarafımıza ulaştırılan anketler, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisi için kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarının yapılmasına katkı sağlayacak olan faaliyetlerin belirlenmesinde etkili olacaktır. Anketi dolduran Kalkınma Kurulu Üyelerine teşekkür ederiz.

Söz konusu anketler hâlihazırda incelenmektedir. Değerlendirme sürecinin sonunda her ilde arama konferansları toplantıları düzenlenecek ve daha sonra Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere güdümlü proje fikirleri tartışmaya sunulacaktır. Bu toplantılar esnasında, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yakın bir tarihte çıkılması planlanan Doğrudan Faaliyet Destekleri ve Teknik Destekler konularında da bilgilendirme yapılacaktır.