TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı
27 Ocak 2020 Pazartesi

Japonya Büyükelçiliği yerel projelere yönelik hibe çağrısına çıkmıştır. Programın amacı yerelde toplumun dezavantajlı kesimine yönelik projeleri desteklemektir. Proje başına maksimum 10 milyon Japon Yeni (10 milyon Japon Yeni yaklaşık olarak 90.000 USD’dir) hibe verilecek olup, programın son başvuru kabul tarihi 16 Mart 2020’dir. Büyükelçilik resmi web sitesinden alınan bilgilere göre detaylar aşağıda yer almaktadır.


Proje Dönemi:


Başvurusu yapılacak projelerin en geç Mart 2021-Mart 2022 dönemine ait olması gerekmektedir. (Projenin başlangıç tarihi en erken Mart 2021 olmalıdır ve projenin en geç 1 yıl içinde tamamlanması gerekmektedir.) (Projenin seçilmesi durumunda yapılacak olan sözleşme tarihinden itibaren tamamlanma süresi 1 yıldır. Bu doğrultuda tamamlama süresinde değişiklikler olabilir)


Projeler Japonya Büyükelçiliği tarafından belirlenecek olan süre boyunca devam etmelidir. Projeler bu süre boyunca Büyükelçilikçe denetlenir.


Proje Gerçekleştirilecek Bölgeler:


Türkiye’nin tüm bölgelerinden proje başvuruları kabul edilecek olup, ülkenin her yerinde proje uygulanabilecektir. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine öncelik verilecektir.


Kimler Başvurabilir:


Sivil toplum kuruluşları ve belediyeler başvuruda bulunabilirler.


Kimler Başvuramaz:


Devlet kurumları, şirketler, üniversiteler, il özel idareleri, liseler, anasınıfı/anaokullarının (ilköğretim okulu bünyesinde veya bağımsız) başvuruları ile bireysel başvurular kabul edilmemektedir. Ancak, bu kurum/kuruluşlar proje ortağı olarak projeye destek verebilirler.


Proje tecrübesi ve kendi kurumlarına ait bütçeleri olmayan kurum/kuruluşlar başvuru sahibi olamazlar.


Projeden Faydalanacak Kesim:


Projeler toplumun dezavantajlı kesimlerini hedeflemeli ve yerel seviyede etkiye sahip olmalıdır. Ayrıca, başvuru sahiplerinin projeden faydalanacak tek kesim olmaması gerekliliği de dikkate alınmalıdır.


Hibe Miktarı:


Proje başına sağlanabilecek maksimum hibe miktarı 10 milyon Japon Yeni’dir. (10 milyon Japon Yeni yaklaşık olarak 90.000 USD’dir.) Proje harcamaları kapsamındaki Katma Değer Vergisi (KDV) Büyükelçilik tarafından karşılanmamaktadır. KDV tutarı başvuru sahibi veya başvuru sahibi tarafından belirlenecek proje ortakları tarafından ödenmelidir. Bu nedenle proje bütçeleri en fazla 90.000 USD (KDV hariç) olarak hazırlanmalıdır.


Kabul Edilen Proje Konuları:


Projeler toplumdaki dezavantajlı kesimleri hedefleyen konularda, temel insanî ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olmalıdır. Kabul edilen proje konuları aşağıdaki gibidir.


Kapasite Geliştirme ve Eğitim: Mesleki eğitim, özel topluluklar için kapasite geliştirme programları


Temel Sağlık: Koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, sağlık merkezlerinin ekipmanlarının yenilenmesi ve yeni ekipman sağlanması


Engelliler: Engelliler için özel okul veya merkezler, üretime yönelik atölyeler


Kalkınmada Kadın: Kadınların bölgede kalkınmasını hedefleyen beceri geliştirme, mesleki eğitim ve rehabilitasyon merkezleri


Kamu Faydası/Diğer Dezavantajlı Kesimler: Yaşlılar için özel bakım merkezleri, huzurevleri, çocuklara ve gençlere yönelik eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, sokak çocukları veya kimsesizler için tesisler


Kabul Edilmeyen Proje Konuları:


Kültür, sanat, spor, turizm


Çevre düzenlemesi, bahçe çalışmaları


Üniversite eğitimi projeleri


Dini merkezlerin yapımı onarımı ve dini aktiviteler


Araştırmalar


Yasal danışmanlık


Yerel düzeyde direkt etkisi olmayan konular


Başka bir programın kısa vadedeki planlama veya uygulaması kapsamına giren projeler


Kâr amacı taşıyan projeler


Anasınıfı, anaokulu projeleri


Temiz su temini


Proje Kapsamında Desteklenen Bütçe Kalemleri:


Bina yapımı, bina onarımı, ekipman ve/veya malzeme temini


Projenin içeriğine bağlı olarak güvenlik önlemleri giderleri karşılanmaktadır. Ayrıca projede yer alacak kişilerin kapasitelerini geliştirmeye yönelik bir durum söz konusu olduğunda gerekli olan giderler için de yardım sağlanacağından dolayı başvuru formunda belirtilmelidir.


Program Kapsamında Desteklenmeyen Bütçe Kalemleri:


Önerilen proje belirtilen kriterlere uygun olsa dahi, program kapsamında aşağıdaki harcama kalemleri proje bütçesinden karşılanmamaktadır. Proje kapsamında aşağıdaki konularda harcama yapılması gerekiyorsa bu harcamalar başvuru sahibi kurum veya proje ortakları tarafından karşılanmalıdır.


Burslar


Seyahat ve konferans harcamaları


İşletme giderleri (kira, telefon, elektrik, su, ısınma v.b)


Projede görev alacak personelin maaş ve tazminatları


Ulaşım ve konaklama giderleri


Başvuru Sayısı:


Proje başvuru sayısında sınırlama yoktur. Başvuru sahipleri aynı veya farklı konularda birden fazla proje başvurusu yapabilirler.


Başvuru Tarihi:


Başvuru için gerekli belgelerin en geç 16 Mart 2020 saat 17.30’a kadar Büyükelçiliğimize ulaşacak şekilde posta veya kargo yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.


Detaylı inceleme için tıklayınız.