TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

İş Zekası Aracı Uzman Kullanıcı Eğitimine Katılım Sağladık
12 Kasım 2018 Pazartesi
Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı ve UNDP işbirliğiyle yürütülen Toplam Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesi Destek Projesi kapsamında 5-6-7 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen İş Zekası Aracı Uzman Kullanıcı Eğitimine Orta Anadolu Kalkınma Ajansı adına İzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanı Metin ERGÖKTAŞ katılım sağlamıştır. Eğitim kapsamında iş zekası aracıyla ilgili olarak sistemin genel tanıtımı, kullanıcı tanımlama ve yetkilendirme işlemleri, meta veri havuzu, veri kaynağı ekleme, ilişkilendirme ve karşılaştırma işlemleri, anlık sorgu aracının kullanımı, fonksiyon editörü kullanımı ve raporlama, ETL oluşturma ve çalıştırma, rapor oluşturma ve grafik türleri konularını kapsayan hem teorik hem de uygulamalı eğitim yapılmıştır. Eğitime 26 kalkınma ajansından ve sanayi bakanlığından katılım sağlanmıştır. İlerleyen dönemde sanayi ve teknoloji bakanlığı koordinasyonunda Kalkınma Ajanslarına iş zekası sistemine birer kullanıcı yetkilendirilmesi yapılarak sistemin etkin kullanımı hedeflenmektedir. 3 günlük eğitim Bakanlık ve UNDP proje sorumlularının kapanış konuşmaları ve sertifika töreni ile son bulmuştur.
GÖRSELLER