TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Haziran Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı.
2 Temmuz 2013 Salı
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Haziran ayı Yönetim Kurulu Toplantısı 28 Haziran Cuma günü Sivas Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Kayseri Valisi ve ORAN Yönetim Kurulu Başkanı Orhan DÜZGÜN, Sivas Valisi Zübeyir KEMELEK, Yozgat Valisi Abdülkadir YAZICI, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ, Sivas Belediye Başkanı Doğan ÜRGÜP, Yozgat Belediye Başkanı Yusuf BAŞER, Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı Ayhan CAN ve ORAN Genel Sekreteri Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU katıldı.
ORAN Yönetim Kurulu Başkanı Vali Orhan DÜZGÜN toplantının açılışında yaptığı konuşmada; "Uzun süredir çalışmalarını devam ettirdiğimiz 2014-2023 Dönemi TR72 Bölgesi Bölge Planı ilgili tüm paydaşların katkı ve görüşleri alınarak tamamlanmıştır.  Bölge Planı ilk taslağı 3 - 17 Haziran 2013 tarihleri arasında Ajansımız web sitesi üzerinden bölgedeki kamu ve özel kurum/kuruluşları, Üniversiteler, Odalar ve Borsalar başta olmak üzere tüm kamuoyunun görüşüne açılmıştır. Gelen görüşler Ajansımız tarafından değerlendirilerek, TR72 Bölgesi 2014-2023 Dönemi Bölge Planı revize edilmiştir. Söz konusu 2014-2023 Dönemi TR72 Bölgesi Bölge Planı 1 Temmuz 2013 tarihinde Kalkınma Bakanlığı'na sunulacaktır. TR72 Bölge Planı; bölgenin (Kayseri, Sivas ve Yozgat) gelecek 10 yıl içerisinde kalkınması için gerekli olan ve uygulanması öngörülen hedef ve stratejileri ortaya koyan yeni nesil planlama çalışmasıdır.

Diğer yandan, “Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" konusundaki bilincin artırılarak, Bilişim ve Sağlık Turizmi sektörlerindeki  girişimcilerin doğru yönlendirilmesi amacıyla Ajansımız tarafından çalışma başlatılmıştır. Bu kapsamda Ekonomi Bakanlığı Uzmanları Ajansımıza “Bilişim Sektöründe” ve “Sağlık Turizminde” Devlet Destekleri konulu sunumlar vermişlerdir. Biz Bölgemizde faaliyet gösteren sağlık kuruluşları ve bilişim firmalarının Ekonomi Bakanlığı tarafından sağlanan “Bilişim Sektöründeki” ve “Sağlık Turizmindeki” Devlet Desteklerinden faydalanmasını teşvik ediyoruz.

ORAN Kalkınma Ajansı destekleriyle başlatılan “Marka Kent Sivas” turizm projesi çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu proje ile Sivas’ın Türkiye’de ve Dünya’da önemli Turizm Destinasyonlarından biri haline gelmesi planlanmaktadır. “Marka Kent Sivas” turizm projesinin hem Sivas’a hem de bölgemize faydalı olmasını temenni ederim.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı başvuruları geçtiğimiz ay itibarı başlamıştır. Bu kapsamda ilgili başvuru sahiplerinin “Stratejik ve Acil” nitelikli araştırma, fizibilite, analiz, planlama ve benzeri çalışmalarına 20 bin ila 70 bin TL arasında destek sağlanabilecektir. Programa başvurular program bütçesi izin verdiği ölçüde 29 Kasım 2013 tarihine kadar devam edecektir.

Yine, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı; bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamak amacıyla Temmuz ayı itibariyle Teknik Destek Programını başlatacaktır. Bu kapsamda kurumlar eğitim ve danışmanlık içeren kurumsal kapasite arttırıcı projelerini Ajansımıza sunabileceklerdir. Program kapsamında teknik destek başvuruları Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık aylarını kapsayan ikişer aylık dönemler halinde Ajansımıza sunulabilecektir. Bilindiği üzere Ajansımızın Doğrudan Faaliyet ve Teknik Destek Programlarından kar amacı gütmeyen kurumlar faydalanabilmektedir.

Bildiğiniz üzere Haziran ayı başında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 yılı teklif çağrısı kapsamında başarılı bulunarak mali destek almaya hak kazanan proje sahipleri açıklanmıştı. Bu kapsamda 15 milyon TL bütçe ayrılan “Gelişen Sektörlerde Rekabetçi KOBİ’ler” mali destek programı kapsamında 63 proje ve 5 milyon TL bütçe ayrılan “Tarımla Gelen Kalkınma” mali destek programında ise 17 proje başarılı bulunarak Ajansımızdan mali destek almaya hak kazanmıştır. Destek almaya hak kazanan proje sahiplerinin büyük bir bölümü ile mali destek sözleşmeleri imzalama süreci tamamlanmıştır. Ayrıca, destek almaya hak kazanan proje sahiplerine yönelik Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. En kısa zamanda projelerin başarı ile tamamlanmasını diler Ajans mali desteklerinin ve çalışmalarının bölgemize hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Toplantının ardından akşam yemeğine geçildi.