TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Girişimcilik Ekosisteminde İşletme Kuluçkaları ve Hızlandırıcılara Yeni Bir Bakış Çalıştayı
31 Ekim 2014 Cuma
21.10.2014

Avrupa Birliği tarafından desteklenen IPA-Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında KOSGEB tarafından yürütülmekte olan “Seçili Yörelerde Üç Yeni İŞGEM Kurulması ve Türkiye’deki İŞGEM’ler Arasında Bir Ağ Oluşturulması” projesinin ikinci fazının açılış toplantısı ve Ajansımızın da katılım sağladığı “Girişimcilik Ekosisteminde İşletme Kuluçkaları ve Hızlandırıcılara Yeni Bir Bakış” çalıştayı gerçekleştirildi.


Açılışa Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Davut KAVRANOĞLU, KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN ile AB Türkiye Delegasyonu’nu temsilen AB Türkiye Delegasyonu Müsteşarı, Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı François BEGEOT katılım sağladı.


Çalıştayda, Avrupa’da ve Dünya’da işletme kuluçkası alanındaki son gelişmeler ve eğilimler, işletme kuluçkalarının yerel ekonomik gelişim rolleri, kuluçkaların yerel kalkınmada stratejik bir araç olarak kullanımına ilişkin uygulamalar, işletme kuluçkaları için kalite kriterleri ve kıyaslama araçları, KOSGEB’in işletme kuluçkalarını değerlendirme ve onaylama sistemi, Avrupa’da uygulanan akresitasyon sistemi, İşletme kuluçkalarına yönelik KOSGEB destek programı ve diğer ulusal destekler, İşletme kuluçkası sürdürülebilirlik modelleri, Uluslar/Uluslararası kuluçka organizasyonları ve kuluçka networklerine ilişkin iyi uygulama örnekleri, Ön kuluçka, Kabul mezuniyet kriterleri, Girişimciliği geliştirme programları ve firmalar arası ortak çalışma modellerine ilişkin iyi uygulamaları konularında sunumlar ve çalışmalar gerçekleştirilmiştir. İşletme kuluçkası sürdürülebilirlik modelleri ile ilgili bir sunum da Ajans uzmanımız Emrah ORAL tarafından gerçekleştirildi.