TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Enerji Verimliliği Çalışmaları Devam Ediyor
19 Eylül 2014 Cuma
18.09.2014

Ajans koordinasyonunda bölgedeki paydaşların katılımıyla hazırlanan TR72 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı kapsamında, bölgesel gelişme eksenlerinden birisi olarak belirlenen “Sürdürülebilir Çevre ve Enerji” eksenine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu bağlamda konuyla ilgili paydaşlarında katılımıyla enerji verimliliği uygulamaları ve yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımına yönelik olarak Ajans Hizmet Binası’nda bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.


ORAN Genel Sekreter Vekili Fatih GAVGACI’nın moderasyonunda gerçekleşen toplantıya Erciyes Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necdet ALTUNTOP, Müh. Mim. Grubu Kayseri Şube Başkanı Tevfik Rıza Sümer, Kayseri Büyükşehir Belediyesi AB ve Dış İlişkiler Şb. Md. Selman SÜRMELİOĞLU, Erciyes Üniversitesi Araştırma Görevlisi Doğan ERDEMİR ve ilgili Ajans uzmanları katıldı. Toplantıda TR72 Bölgesi’ni hedef alan bir Enerji Verimliliği Raporu’nun oluşturulmasına yönelik izlenilecek yöntemler ve bu süreçte kurumlara düşen roller tartışıldı.