TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Devlet Destekleri Bilgilendirme Programı
26 Aralık 2017 Salı

DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME PROGRAMI

18 Ocak 2018 / Sivas Ticaret ve Sanayi Odası

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

09:00-11:00

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Desteği

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

11:00- 13:00

1512 - Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı

1501- TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

13:00-14:00

Öğle Arası

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB)

14:00-15:00

KOBİ’lere Yönelik Destekler

EKONOMİ BAKANLIĞI

15:00-17:30

Yatırım Teşvikleri

İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi

19 Ocak 2018 / Sivas Ticaret ve Sanayi Odası

TURK EXIMBANK

09:00-11:00

Kısa Vadeli İhracat Kredileri

Orta-Uzun Vadeli İhracat Kredileri

Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler

Forward Option İşlemleri

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK)

11:00-12:30

TKDK Destekleri

12:30-14:00

Öğle Arası

KREDİ GARANTİ FONU (KGF)

14:00-15:30

Kredi Garanti Fonu Destekleri

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU

15:30-17:30

Türk Patent ve Marka Kurumu Hizmetleri