TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Çukurova Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Destek Programları İlanı
28 Ağustos 2020 Cuma
Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından "Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Programı" ve "2020 Yılı Teknik
Destek Programı" 26.08.2020 tarihinde ilan edilmiştir. Programlara ilişkin Başvuru Rehberleri ajans web sitesi
www.cka.org.tr adresinde yayınlanmıştır.