TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Bölgesel Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi Teknik Çalıştayı
10 Mart 2016 Perşembe

 10.03.2016

10 Mart 2016 tarihinde Kayseri’de Ajansımız işbirliği ile Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen Bölgesel Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesinin Teknik Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’de Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Geliştirilmesi Projesi bölgesel ve sektörel rekabet politikalarının iyileştirilmesini ve Kalkınma Ajansları, Kalkınma Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlar arasındaki koordinasyonun geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Kamil TAŞCI, çalıştayda gerçekleştirdiği Rekabet Analizi Perspektifi başlıklı sunumunda TR72 bölgesinin rekabetçilik analizini yapmış, bölgesel rekabetçiliğin öncelikle yerelde mi ulusalda mı yoksa uluslararası düzeyde mi irdeleneceği konusuna değinmiştir. Resilience (dayanıklılık) ve orta gelir tuzağı kavramlarının önemini vurgulayan TAŞCI, bölge analiz edilirken bu kavramların içeriğinin göz önünde bulundurulması gerektiğini savunmuştur. Örneğin orta gelir tuzağına düşmemizin öncelikli sebeplerinden biri olan imalat sanayinin gayri safi yurt içi hasıladaki payının azalması gibi sorunların çözülmesi gerektiğini belirtmiştir. Bölgenin gelişmişliği, eğitim seviyesi, istihdam gibi verilerini de sunan TAŞCI, bölgesel rekabet edebilirliğin geliştirilmesinde paydaşların bu konular üzerindeki fikirlerinin ve bilgilerinin de önemini vurgulamıştır.

OECD Politika Analistleri Umur GÖKÇE ve Patrik PRUZINSKY tarafından gerçekleştiren sunumlarda ise Bölgesel Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesinin 4 bileşeni anlatılmış, bulgular paylaşılmış ve katılımcılarla interaktif bir şekilde faydalı tartışmalar gerçekleşmiştir. Çalıştayda tartışılan bileşenler;

Bileşen 1: Özelleştirilmiş göstergeler seti aracılığıyla bölgelerin rekabet edebilirliğin ölçülmesi, karşılaştırılması ve takip edilmesi;

Bileşen 2:  Düzey-II bölgelerinde öne çıkan sektörlerin belirlenmesi için bir metodoloji tanımlanması;

Bileşen 3:  Öncelikli sektörlerin tanımlanmasında merkezi kurumlar ve kalkınma ajansları arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi;

Bileşen 4: Ulusal sektör stratejilerinin mekânsal boyutunun güçlendirmesi şeklindedir.

Bu 4 bileşen doğrultusunda ortaya çıkan, mekânsal analizler ya da öne çıkan sektörler gibi projenin bulguları teknik çalıştayda paydaşlara sunulmuş, yerel düzeyde mevcut verilerden çok daha detaylı veriler bölgesel paydaşlardan toplanmış ve proje konusunda geribildirim alınmıştır. Projede Makine ve Kimya sektörleri seçilmiş ve tüm Türkiye’de araştırılmıştır. Bu iki sektörün seçilmesinde, sektörlerdeki verilerin gerçeğe en yakın veriler olması, ihracat ithalat oranlarında ticaret açığı vermeleri sebebiyle TİM’in 2023 hedeflerinde yer almaları gibi etmenler etkili olmuştur.

Çalıştayda iki sektörde de öncelikle güncel durum analizi yapılmış, ardından 2023 projeksiyonu gösterilmiş ve mevcut sorunlar, engeller tartışılmıştır. Çalıştayın amacı proje bulguları için bölgesel paydaşlardan geribildirim almanın yanında, bu mevcut engellerin kaldırılıp, 2023 hedeflerine ulaşılması yolunda politika önerileri ortaya çıkartmaktadır.

Çalıştaya Kayseri Sivas ve Yozgat illerinden 30 paydaş katılmıştır. Özellikle Projede seçilen Makine ve Kimya sektörleri ile alakalı sanayici, Ticaret ve Sanayi Odaları temsilcileri, Akademisyenler ve Ajans personelinin aralarında bulunduğu katılımcılar proje bulgularını tartışmış, sektörler hakkında çıkarımlarda bulunulmasına katkı sağlamışlardır. Örneğin Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin bölgemizde üretilmesi ve tıbbi amaçla kullanılması ya da kozmetik ürün üretiminde kullanılması projeler bölgedeki paydaşlara ve OECD çalışanlarına tanıtılmıştır.

OECD ve Kalkınma Bakanlığı Uzmanlarının gerçekleştirmeyi arzuladıkları geri bildirimleri alabilecekleri tartışma ortamları oluşmuş, paydaşlar çalıştaya üst düzey katkı sağlamış, bölgesel rekabeti güçlendirecek ve 2023 hedeflerine ulaşılmasına imkân verecek alternatif politikalar önermişlerdir.