TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Bölgesel Kalkınma Dergisi Yayımlandı
6 Ekim 2022 Perşembe

Değerli Bilim İnsanları ve Araştırmacılar,


Bölgesel Kalkınma Dergisi ilk sayısı için makale çağrısına çıkmış bulunmaktayız. Sizleri, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından üçer aylık dönemler halinde yılda dört sayı olarak Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında yayımlanacak olan Bölgesel Kalkınma Dergisinin ilk sayısı için makale göndermeye davet ediyoruz.


Yayın Politikası ve editoryal işleyişi uluslararası standartlar çerçevesinde yapılandırılmış Bölgesel Kalkınma Dergisi Türkçe ve İngilizce makalelerin yayımlanacağı, ücretsiz, açık erişimli ve hakemli bir dergi olarak tasarlanmıştır.


Bölgesel Kalkınma Dergisi ile bölgesel gelişme politikası ve bölgesel kalkınma alanında bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi; ulusal ve uluslararası deneyimlerin ve farklı yaklaşımların paylaşılması yoluyla bu alandaki araştırmaların sayısının ve niteliğinin artırılması amaçlanmaktadır.


Bu kapsamda dergi ile bölgesel kalkınma alanında akademi ve kamu arasında köprü oluşturarak politika tasarımı süreçlerini daha etkin hale getirmeyi; kuramsal araştırmaları ve uygulamalı özgün çalışmaları yaymayı; bölgesel kalkınma alanında küresel gündemi yakından takip ederek iş birliklerini ve bilgi paylaşımının artırılması hedeflenmektedir.


Dergide, bölgesel kalkınmanın ekonomik, sosyal, mekânsal ve çevresel dinamiklerini tartışan; bölgesel politikayı, stratejik planlama ve programlama, politikanın koordinasyonu, kurumsal kapasite ile izleme ve değerlendirme gibi boyutlarıyla inceleyen; bölgesel politikanın uygulama araçlarını araştıran, yenilikçi uygulamalara katkı sağlayan ve bu alanlarda güncel tartışmalar ortaya koyan; özgün ve bilimsel etiğe uygun, ideolojik kaygılar gütmeyen, literatür zenginliğine sahip bilimsel çalışmalara yer verilecektir.


Bölgesel Kalkınma Dergisi, daha önce başka bir yayın organında yayımlanmış veya yayımlanmak üzere kabul edilmiş, başka bir derginin değerlendirme sürecinde yer alan makaleleri ve kitap değerdirmelerini kabul etmemektedir.


Bölgesel Kalkınma alanında, akademi ve kamu arasında köprü olacak dergiye makale gönderimlerinizi 17 Ekim 2022 tarihi itibari ile DergiPark sistemi üzerinden giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz.


https://dergipark.org.tr/tr/pub/bolgeselkalkinmadergisi