TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

BÖLGESEL BAZDA ENERJİ ALIM KAPASİTELERİ TEİAŞ TARAFINDAN AÇIKLANDI.
13 Aralık 2013 Cuma
TEİAŞ; ülke genelinde Rüzgar Enerjisinden 3.000 MW Lisanslı olarak elektrik üretimini belirleyen ve yatırımcılar tarafından çoktan beri beklenen bölgesel bazda RES alım kapasitesini 30.11.2013 tarihinde açıkladı.

TEİAŞ; 2 Kasım 2013 Tarihli ve 28809 Sayılı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin gereğince toplamda 3000 KW, Bölgesel Bazda Sisteme Bağlanabilecek Rüzgâr Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kapasitelerini 30 Kasım 2013 günü açıkladı.

Buna göre; 260 MW kapasite ile Çanakkale birinci sırayı alırken, Karaman-Mersin birleşik grubu 250 MW, Balıkesir 160 MW, Adana 120 MW, Bursa 110 MW, Kayseri-Niğde birleşik grubu, Malatya ve Sivas bölgesi 80 MW ile önemli alım yapılacak merkezler olarak ön plan çıkmaktadır.

Yenilenebilir Enerji Kanununa göre; TEİAŞ, 2 Aralık 2013 tarihine kadar, 2013 yılını takip eden 5 yıl ve takip eden 10 yıl için olmak üzere, bağlantı noktasına göre ve/veya bölgesel bazda, sisteme bağlanabilecek rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kapasitesini kuruma bildirmek durumundadır.

1-    TEİAŞ tarafından Kuruma bildirilen bağlanabilir üretim tesisi kapasitesi çerçevesinde;

-Rüzgar enerjisine dayalı başvurular, TEİAŞ’ın bildirim tarihini takip eden 16. aya karşılık gelen ayın son beş iş gününde, (24, 25,28,29 ve 30 Nisan),

-Güneş enerjisine dayalı başvurular, için aynı ayın beş iş gününde, (1, 2, 3 ve 6-7 Nisan 2015) EPDK tarafından önlisans başvuruları alınacaktır.

2-    2015 ve sonrası için-Genel Süreç;

TEİAŞ, her yıl 1 Nisan tarihine kadar, takip eden 5 yıl için ve takip eden 10 yıl için olmak üzere, bağlantı noktasına göre ve/veya bölgesel bazda, sisteme bağlanabilecek rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kapasitesini kuruma bildirir.

-Rüzgar enerjisine dayalı başvurular için her yıl Ekim ayının ilk beş iş gününde;

-Güneş enerjisine dayalı başvurular için her yıl Ekim ayının son beş iş gününde;

Bir önceki yıl, o yıl için açıklanan kapasite çerçevesinde, EPDK tarafından önlisans başvuruları alınır. demektedir.


ÖLÇÜMLER NE KADAR SÜRMELİ ?
Son üç yıl içinde elde edilmiş olmak kaydıyla RES için en az bir yıl yerinde, GES içinse 6 ayı yerinde olmak üzere, en az bir yıl süreli ölçüm yapılması zorunludur.