TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Birlik Vakfı Kayseri Şubesi Gençlerine PCM Eğitimi Verildi
19 Mart 2018 Pazartesi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın TR72 Bölgesi’ndeki paydaşlarına yönelik proje döngüsü yönetimi (PCM) eğitimleri 2018 yılında da devam etmektedir. Bu kapsamda Birlik Vakfı Kayseri Şubesi’nin talebi üzerine vakıf üyesi/gönüllüsü 45 gence, ORAN Program Yönetim Birimi uzmanı Serdar ARSLAN tarafından PCM eğitimi verildi.


13-15 Mart 2018 tarihleri arasında düzenlenen eğitimde, proje kavramı, proje fikrinin analizi, sorun analizi, hedef analizi, strateji analizi, paydaş analizi, bütçe planlaması, faaliyet planlaması, mantıksal çerçeve yaklaşımı ve mantıksal çerçeve matrisi, projelerin finansmanı, uygulama planı, izleme ve değerlendirme, sürdürülebilirlik, KAYS başvuru formunun kullanımı konuları işlendi. Bununla beraber; AB Programları, Horizon 2020 gibi hem kurumsal hem de bireysel olarak yararlanılabilecek hibe programları hakkında bilgilendirme yapıldı.


ORAN tarafından TR72 Bölgesi’ndeki kar amacı gütmeyen paydaşlara yönelik olarak ücretsiz verilen PCM eğitimleri 2018 yılında da devam edecektir.

GÖRSELLER