TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (TEKNOYATIRIM) Başvuruları Başladı
22 Temmuz 2014 Salı


Ar-Ge ve yenilik projesi / faaliyeti çıktılarının ticarileşmesi ve yatırımı noktasında Tekno Yatırım programı ile teknoloji tabanlı ürünlerin üretimine yönelik yatırımların desteklenmesi hedeflenmektedir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından; öncelikli teknoloji alanlarında yer alan, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin ticarileştirilmesi, ülke ekonomisine katma değer oluşturulması, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatına öncülük edilmesi ve işletmelere geleceğe dönük Ar-Ge kültürünün benimsetilmesi amacıyla hazırlanan programa başvurular başlamıştır.

Detaylı bilgi için; http:yatirim.oran.org.tr