TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

BEBKA 5. Ar-Ge Proje Pazarı
17 Nisan 2012 Salı
31 Mayıs 2012 tarihinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olan Beşinci Ar-Ge Proje Pazarı’nın konusu; çeşitli sektörlerde bilişim ve bilişim Ar-Ge projelerini kapsayan “Bilişim ve Yazılım”dır.

Son yıllarda bilişim-yazılım sektöründe yakalanan ivmenin, il sanayine olan katkısının sürdürülebilir olmasını amaçlayan bu etkinliğin temel amacı; yüksek katma değerli üretim yapabilmektir. Etkinlik ile Ar-Ge projesi yapmak isteyen sanayi firmaları, üniversitelerimizin öğretim üyeleri ve öğrenicileri, araştırma merkezleri, Ar-Ge merkezlerini ve teknopark firmalarını bir araya getirerek, sanayi – üniversite, sanayi – sanayi, üniversite – üniversite ve sanayi – araştırma kurumları arasında ortak proje ve işbirliğine zemin hazırlamak hedeflenmektedir.
 
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Bursa Eskişehir  Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ortaklığı ile gerçekleşecek etkinliğimiz, TÜBİTAK, TTGV ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından da desteklenmektedir. Ar–Ge çalışmaları sırasında söz konusu kurumlardan destek almak isteyenleri bilgilendirmek için adı geçen kurumların temsilcileri, verilen desteklerin tanıtımını etkinlik sırasında kendi stantlarında yapacaklardır.

Projelerin tanıtımı, etkinlik boyunca salonlardaki sunumlar ve fuaye alanında projecilerin, araştırmacıların, sanayicilerin ve yatırımcıların birebir görüşmeleri şeklinde gerçekleştirilecektir.
 
5. Ar-ge Proje Pazarı Başvuru formuna ve detaylı bilgiye ESİNKAP internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
 
http://www.esinkap.net/
 
ESİNKAP 5. AR-GE PROJE PAZARI (BİLİŞİM-YAZILIM) PROJE KONULARI
 
•Açık öğretimde bilişim uygulamaları
•Açık sistemler
•Afet yönetiminde bilişim teknolojileri ve uygulamaları 
•Bilgisayar ağları ve ağ güvenliği
•Bilgisayar destekli üretim / tasarım 
•Bilişim – iletişim bütünleşik uygulamaları 
•Bilişim sektöründe risk yönetimi 
•Bulut bilişim uygulamaları
•Çevre ve ekoloji uygulamaları
•Çoklu ortam uygulamaları
•Dijital oyun uygulamaları
•Eğitimde bilişim uygulamaları
•Elektromanyetik kirlilik
•Elektronik atık yönetimi
•Elektronik ticaret ve çevrimiçi pazarlama
•Engelliler için bilişim uygulamaları
•Ev Uygulamaları
•Finans sektöründe bilişim uygulamaları
•Gömülü sistemler için yazılım uygulamaları
•Görüntü işleme
•Hizmet odaklı mimari (SOA)
•İnternet uygulamaları
•Katma değerli web hizmetleri
•Mobil uygulamalar, mobil finans uygulamaları
•Mühendislik yazılımları
•Otomatik tanıma ve veri toplama
•Öbek sistemler ve paralel hesaplama
•Programlama dilleri, işletim sistemleri
•Sayısal imza
•Sektörel çözümler
•Sosyal medya uygulamaları
•Tarımsal bilişim uygulamaları
•Tıp bilişimi
•Ulaşım sistemlerinde bilişim
•Veri paylaşım ve dağıtım altyapısı
•Veri tabanları ve veri madenciliği
•Yapı ve kentte bilişim uygulamaları
•Yazılım geliştirme araçları
•Yazılım kalite denetimi
•Yazılım proje yönetimi
•Yerel yönetimlerde bilişim uygulamaları
•Yukarıda listelenmeyen ama Ar-Ge Proje Pazarı Bilim Kurulu’nca sunumu uygun bulunan diğer bilişim, yazılım konuları