TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Avrupa Küme Mükemmeliyet Programı - European Cluster Excellence Programme Proje Teklif Çağrısı Yayınlandı
21 Ocak 2019 Pazartesi
Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programının (EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises-COSME) bileşenlerinden biri olan “Çerçeve Koşulların İyileştirilmesi” bileşeni kapsamında “Avrupa Küme Mükemmeliyet Programı - European Cluster Excellence Programme” proje teklif çağrısı yayınlanmıştır. Ülkemizde programın ulusal koordinasyonu Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından yürütülmektedir.

Çağrının amacı genel olarak, kümelerin yönetim kapasitelerini güçlendirmek, Avrupa genelinde kümeler ve uzman eko-sistemler arasındaki alışveriş ve stratejik ortaklıkların kurulmasını kolaylaştırmaktır. Farklı başka kriterler olmakla birlikte, çağrıya kümelenme kuruluşları ya da iş ağı kuruluşlarından oluşan konsorsiyumlar halinde başvurulması gerekmektedir.

Söz konusu çağrıya ilişkin özet bilgiler için lütfen tıklayınız.

Çağrı metni ve diğer belgeler için lütfen tıklayınız.