TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Ar-Ge Merkezleri için Yeni Teşvikler Yolda
31 Temmuz 2013 Çarşamba


Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinin yer aldığı TR72 Bölgesinde, Ar-Ge Merkezlerine verilen desteklerle ilgili bilgilendirme yaptı.


Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine, geçen yıl 4 milyar 523 milyon liralık kamu harcamasının yapıldığı Türkiye’de yeni bir Ar-Ge hamlesi daha başlıyor. Detaylarını Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün tarafından açıklanan yeni Ar-Ge programı, firmaların Ar-Ge birimlerine daha çok yatırım yapmalarının önünü açacak unsurlar içeriyor.

Özellikle, Ar-Ge merkezi kurmada tam zamanlı eleman çalışma zorunluluğunda alt sınır 50’den 30’a düşürülüyor. 30 kişi, araştırmacı ve destek personeli olarak iki kısımdan oluşuyor. Destek personel toplam çalışan sayısının %10’unu geçemiyor. Araştırmacı personel içerisinde meslek lisesi veya meslek yüksek okullarının teknik fen ve sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişilerde sayılabiliyor.

2012 yılı sonu itibariyle İstanbul, Bursa, Ankara illeri başta olmak üzere ülkemizde 134 Ar-Ge Merkezi bulunmaktadır. Bölge illerimizden Sivas’ta Estaş Eksantrik Sanayi firmasına ait tescilli bir Ar-Ge Merkezi bulunmaktadır. Planlanan yeni düzenlemelerle bölgemizde Ar-Ge merkezlerinin daha da yaygınlaşmasını temenni ediyoruz.


5746 sayılı kanunun Ar-Ge Merkezi kurulması kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetler şöyledir:
  • Ar-Ge indirimi; Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı vergiden indirim konusu yapılabilmektedir.
  • Gelir Vergisi Stopajı Teşviki; Ar-Ge ve destek personelinin bu çalışmaları karşılığı ödenen ücretin, doktoralı olanlar için %90’ı, diğerleri için %80’i gelir vergisinden müstesna tutulmaktadır.
  • Sigorta Primi Desteği; Ar-Ge personeli ile destek personeli için sigorta primi desteği sağlanmaktadır.
  • Damga Vergisi Desteği; 5746 sayılı Ar-Ge Kanunu kapsamında yapılan sözleşmelerle ilgili Damga Vergisi istisnası getirilmiştir.

Konu hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen yatırımcılar Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisleri ile irtibata geçebilirler.