TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Ajans Yönetim Kurulu Sivas’ta Toplandı
27 Mart 2015 Cuma
27.03.2015

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Ahmet Muammer Bey Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda Sivas Valisi Âlim BARUT, Kayseri Valisi Orhan DÜZGÜN, Kayseri Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK, Yozgat Belediye Başkanı Kazım ARSLAN, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut HİÇYILMAZ, Ajans Genel Sekreteri V. Fatih GAVGACI hazır bulundu.

2014 – 2023 Bölge Planı Onaylandı

Vali Âlim BARUT toplantıda yaptığı basın açıklamasında; “Kalkınma Bakanlığı tarafından verilen yetki ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansının koordinasyonunda bölge paydaşlarının katılımı ile hazırlanan TR72 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı, Sn. Başbakanımız başkanlığında oluşturulan Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu tarafından onaylanmıştır.

10 yıllık bir perspektifle hazırlanan ve uzun araştırma ve çalışmalara dayalı olan Bölge Planının, TR72 Bölgesinde (Kayseri, Sivas, Yozgat) faaliyet gösteren başta kamu kurum ve kuruluşlarımız olmakla birlikte tüm paydaşlarca sahiplenilmesi ve Bölge planında tanımlanan eksen öncelik ve tedbirlerin uygulanması önemlidir. Bu konuda, ilgili kurum ve kuruluşların bölgemizdeki faaliyetlerinde TR72 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı eksen, öncelik ve tedbirlerinin dikkate almaları konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini hususunu özellikle vurgulamak istiyorum.

Ajans tarafından Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan İl Kalkınma Kurullarında TR72 Bölge Planına ilişkin detaylı bilgiler ilgili taraflarla paylaşılacaktır.

Son başvuru tarihi 3 Nisan 2015

BARUT; “Ajans 2015 yılı teklif çağrısı kapsamında, Ocak ayı içerisinde kamuoyu ile paylaşılan ve Bölgede yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması, üretimde sürdürülebilir rekabet ve bölgemizin kültür ve turizme yönelik potansiyellerinin değere dönüştürülmesini amaçlayan mali destek programlarına proje başvuruları devam etmekte olup son başvuru tarihi 3 Nisan 2015’tir.

Bilgilendirme Toplantılarıyla 1050 Kişiye Ulaşıldı

Geride bıraktığımız günlerde söz konusu destek programlarının bölgede farkındalığının artırılması amacıyla, Ajans uzmanları tarafından il merkezleri başta olmak üzere 15 ilçede bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantılara bölgemizden 1050 kişi katılmış ve programlara ilişkin bilgiler katılımcılarla paylaşılmıştır. Bilgilendirme toplantılarının ardından ücretsiz olarak düzenlenen 2’şer günlük proje hazırlama eğitimlerine de toplam 265 kişi katılım sağlamıştır.

Toplam 17 Milyon TL tutarında bir kaynağın tahsis edildiği ve başarılı proje sahiplerine kullandırılacağı “Yenilenebilir Enerji & Sürdürülebilir Rekabet” ile “Kültür & Turizm” mali destek programlarına proje hazırlayarak Ajans desteklerinden yararlanmak isteyen KOBİ’lerimizi ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarımızı proje başvurularını son güne bırakmamaları hususunda yeniden hatırlatma yapmak istiyorum.
Ajansımız tarafından yürütülen çalışmaların ve sağlanan desteklerin bölgemiz için hayırlı olmasını temenni ederim.” şeklinde konuştu.

Valimiz Sayın Âlim BARUT konuşmasının ardından Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı basına kapalı şekilde devam etti.