TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Ajans Tübitak 4004 Projesi Destek Almaya Hak Kazandı
15 Mayıs 2020 Cuma

ORAN Kalkınma Ajansı Uzmanlarından Dr. Elif Aybike BÜYÜKYILMAZ ile Ümmühan YAMAK’ın hazırlamış olduğu “Kalkınma Ajanları Doğada!” projesi, 2019 yılı 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrısı kapsamında TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazandı.


Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 2020 yılı Kaynak Verimliliği teması ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi ile ilişkilendirilerek kurgulanan proje ile Sıfır Atık 5D metodolojisi kullanılarak kaynak verimliliği ve kaynak sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Kurumlar arası işbirliğinin tesisini hedefleyen projede Erciyes Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Erciyes Üniversitesi Farkındalık İçin Paylaşım ve Atılım Kulübü ortak olarak yer alacaktır.


Proje kapsamında, Kayseri ilinde 5 farklı Yatılı Bölge Ortaokulunda 120 öğrenci ile Atık Bilinci ve Kompost Atölyesi, Scracth ile Teknolojik Geri Dönüşüm Atölyesi ve Sıfır Atık Fikir Havuzu Atölyesi olmak üzere 3 atölye gerçekleştirilecektir. Proje sürecinde her öğrencinin 12 saat atölye çalışmasına katılması sağlanacak ve 5 okulda toplam 60 saat atölye çalışması gerçekleştirilecektir. İkinci hedef kitle olan üniversite öğrencileri ile Dünya Çevre Günü Çöp Toplama Etkinliği’nin gerçekleştirilmesi ve proje kapanışında Çevre ve Atık Temalı Çalıştay düzenlenmesi projenin diğer faaliyetleri arasında yer almaktadır.


“Kalkınma Ajanları Doğada!” projesinin uygulama takvimi Covid-19 pandemisi sebebiyle yetkili Bakanlıkların talimat ve müsaadeleri doğrultusunda TÜBİTAK ile istişare edilerek belirlenecek olup projenin faaliyetleri instagram.com/kalkinmaajanlaridogada ve kalkinmaajanlaridogada.blogspot.com adreslerinden takip edilebilecektir.