TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Ajans İle Bozok Üniversitesi İşbirliğinde Kırsal Kalkınma Ele Alınacak
3 Ağustos 2015 Pazartesi
03.08.2015

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Bozok Üniversitesi işbirliği içinde, kırsal kalkınma ve planlama alanında ulusal düzeyde bilgi ve deneyimlerin paylaşılması, gelişmişlik farklarının azaltılmasında Yozgat’a spesifik akademik bilgi birikiminin artırılması ve böylece Yozgat’ın gelişimine katkı sağlanması amacıyla Yozgat'ta ulusal katılıma açık kırsal kalkınma ve planlama organizasyonu düzenlemeyi planlıyor.

Kırsal yerleşmelerin “geleceğin yerleşimleri” olduğu kabul edilerek, 2016 yılında düzenlenmesi planlanan bilimsel organizasyonda, kırsal alanların geleceğinin, planlama ve kalkınma yaklaşımları çerçevesinde tartışılması, kırsal alanların sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak iyi uygulama örnekleri ve araştırma yöntemlerini paylaşmayı ve eleştirel yorumlar üretmeyi esas alıyor.

Bu kapsamda, söz konusu bilimsel organizasyonun kurumlar arası işbirliği içinde düzenlenmesine yönelik olarak Bozok Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanı, Doç. Dr. Barış ERGEN Ajansa ziyarette bulundu. Ziyarette, söz konusu organizasyona ilişkin işbirliği alanları ve kurumların rolleri üzerinde görüşüldü.