TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Ağustos Ayı Yönetim Kurulu Toplantımız Kayseri’de Gerçekleşti
10 Ağustos 2016 Çarşamba

Ağustos Ayı Yönetim Kurulu Toplantımız Kayseride Gerçekleşti

 

  
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Ağustos 2016 Yönetim Kurulu Toplantısı, ORAN Kalkınma Ajansı Kayseri Merkez Binasında gerçekleştirildi. Toplantıya Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Sivas Valisi Davut GÜL’ün yanı sıra; Kayseri Valisi Süleyman KAMÇI, Yozgat Valisi Kemal YURTNAÇ, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK, Sivas Belediye Başkanı Sami AYDIN, Sivas İl Genel Meclis Başkanı Sedat  ÖZATA, Yozgat  İl Genel Meclis Başkanı Halil ŞAHBAZ ve ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kamil TAŞCI katıldı.

Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Davut GÜL, toplantıda yaptığı basın açıklamasında şu hususları belirtti:

22 Şubat tarihinde teklif çağrısına çıkılmış olan 2016 yılı mali destek programları başvuruları 2 Mayıs tarihi itibarıyla sona ermiştir.
Ajansımızın yapmış olduğu saha çalışmaları, kurum ve kuruluş ziyaretleri ve firma ziyaretleri sonucu bu sene son beş yıl içinde rekor denilebilecek seviyede başvuru teslim edilmiştir. 2015 yılında 203 başvuru gelmiş iken 2016 yılı Mali Destek Programları için toplamda 362 başvuru alınmıştır. Özelikle merkez dışı ilçelerden alınan proje sayısında 2 kata yakın artış sağlanması ilçelerin ajansa olan ilgisinin artırılması amacıyla yapılan çalışmaların sonuç verdiğini göstermektedir. Ayrıca Mali destek sürecinde il ve ilçelerde yapılmış olan 20 toplantıda toplam 1052 kişiye bilgi verilmiş olması ve Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde açılan teknik yardım masalarında toplam 38 başvuru sahibine proje hazırlık sürecinde destekte bulunulması da başvuruların sayısının artmasında etkin olmuştur.
 
Gelişen Sanayi Mali Destek Programı kapsamında kar amacı güden kurumlardan 193, kar amacı gütmeyen  kurumlardan ise 16 olmak üzere 209; Mikro İşletmeler Mali Destek Programı kapsamında 30; Turizmi Geliştirme Mali Destek Programı kapsamında kar amacı gütmeyen kurumlardan 40, kar amacı güden kurumlardan 6 olmak üzere 46; Kentsel ve Sosyal Altyapı Mali Destek Programı kapsamında ise 77 başvuru olmak üzere toplam 362 proje başvurusu teslim alınmıştır.
 
Değerlendirme süreci devam etmekte olup destek almaya hak kazanan projeler önümüzdeki  dönemde  ilan  edilecek  ve  başvuru  sahipleri  ile sözleşmeler imzalanacaktır. “ Gelişen Sanayi”  Mali Destek Programında kar amacı güden ve gütmeyen kurumlara 8.500.000 TL kaynak aktarılacaktır. Yapılacak olan eş-finansman ve destek aktarımları sonucu Bölgemize 15,4 milyon TL’nin üzerinde bir yatırım kazandırılmış olacaktır. Sadece bölgemizde kurulu mikro işletmelerin başvuru sahibi olabildiği “ Mikro İşletmeler” Mali destek Programı ile 747 Bin TL kaynak aktarımı ile 1,6 milyon TL yatırım mikro KOBİ’ler tarafından yapılmış olacaktır.
 
Kar amacı güden ve gütmeyen kurumlara yönelik ilan edilen Turizmi Geliştirme ile sadece kar amacı gütmeyen kurumların başvuru yapmış olduğu Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programları ile 8,5 milyon TL kaynak aktarılacaktır. Eş-finansmanlar ile beraber toplamda 12 milyon TL üzerinde yatırım turizm, sosyal ve sanayi altyapısı kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla Bölgemize kazandırılmış olacaktır.
 
2016 yılı Teknik Destek Programı kapsamında 8 projenin eğitim ve danışmanlık uygulamaları tamamlanmış olup, 2016 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı başvuruları da devam etmektedir. Şu ana kadar Ajans’a 15 başvuru yapılmış olup bu başvurulardan 5’ine destek verilmesine karar verilmiştir. Bu başvuruların da sözleşmeleri önümüzdeki günlerde imzalanacaktır.
 
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan ve Ajansın 2017 yılında gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerini içeren “2017 yılı Çalışma Programı ile Bütçesi” onaylanmıştır. Çalışma Programı; bütçe yılına ilişkin öncelik alanlarını, tedbirleri, proje ve faaliyetleri ve bunlara ayrılacak kaynakları ve bunların Ajans bütçesi içindeki tahmini oranı ile belirtilen faaliyetlerin gerekçelerini ortaya koymaktadır. Buna göre Ajansın 2017 yılında mali destek programları aracılığıyla proje başvuruları için yaklaşık 20 milyon TL ayırmış, güdümlü projeler ve doğrudan faaliyet desteği ile birlikte bu rakam 25 milyon TL’ye yaklaşmıştır.
 
Bölgenin sosyal profilini ortaya koymaya katkı sağlamak amacıyla her üç ilin tüm toplumsal kesimleri kapsayan anket çalışmasını içeren “İl Sosyal Profil Araştırması” hazırlanmıştır. Her üç il için ayrı ayrı olmak üzere hazırlanan bu çalışmanın, gelişmişlik sıralaması göstergelerinin bölge ölçeğinde doğru yorumlanmasını sağlaması ve bölge illeri ile diğer iller arasında oluşan gelişmişlik farkının geliştirilecek sosyal politika ve stratejiler ile en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.
 
ORAN Kalkınma Ajansı öncülüğünde Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında Bölgemize çekmeyi başardığımız yaklaşık 17 milyon TL’lik kaynağa ilişkin sürecin Kalkınma Bakanlığı nezdinde çalışmaları devam etmektedir. ORAN Kalkınma Ajansı, TANAP hattının geçtiği coğrafyada faaliyet gösteren kalkınma ajansları için yaklaşık 100 milyon TL’lik  kaynağın  kullanılmasında  kritik  rol  oynamış,  gerekli  ön  görüşmeleri  gerçekleştirmiş, uygulama yöntemine ilişkin getirdiği model önerisi TANAP tarafından kabul edilmiş, Bakanlık ve TANAP arasındaki protokolün taslağını hazırlayarak bu alanda öncü olmuştur.
 
Tıbbi aromatik bitkiler bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak amacıyla Ajans tarafından bir strateji olarak belirlenmiş olup, bölgemizdeki potansiyelin değerlendirmesi amacıyla çalışmalar devam etmektedir. Bölgemiz özellikle Yozgat ve Sivas illeri olmak üzere yoğun olarak göç vermektedir. Göçün azaltılması için yereldeki çiftçiler için katma değeri yüksek bitkiler belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda Çayıralan ilçesinde lavanta bitkisinin yaygınlaştırılması ve Akdağmadeni ilçesinde sahlebin kültüre alınması çalışmaları devam etmektedir. Bölgemizde bulunan diğer ilçelerde de uygun görülecek diğer bitkilerle yeni projeler yapılarak çalışmanın yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
 
TÜBİTAK Marmara Teknokent’in önderliğinde ikincisi 6 Eylül 2016 tarihinde Kayseri ilinde düzenlenmesi planlanan Sanayi, Ar-Ge buluşması organizasyonuna ilişkin hazırlık çalışmalarının başlatılması için görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
 
Kayseri’de Ar-Ge Merkezi sayısını artırmak için yaptığımız çalışmada birçok firma ile birebir görüşmeler yapılmış ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ArGe Merkez Başvurusu yapabilecek potansiyel iki firma ile işbirliği yapılmıştır. Bu firmalar ile yapılan sözleşme ile Ajansımız bu firmalara Ar-Ge Merkezi Belgesi almak için danışmanlık desteği  sağlayacaktır. Kayseri OSB firmaları özelinde işletmelerin  kurumsal kapasitelerinin artırılmasına yönelik Yöneticiler İçin Muhasebe ve Mali Analiz Eğitimi düzenlenmiştir. Ajansımızın Kayseri ilçe belediye ve kaymakamlıklarında proje yazmaları için Proje Yazma Eğitimi verdiği 73 öğrenciye sertifikaları verilmiştir.
 
Kayseri OSB Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğümüz faaliyet ile Ekonomi Bakanlığı URGE Programına başvuru yapılmış ve Kayseri Çelik Kapı Sektöründen 24 firma ile yürüttüğümüz çalışma bakanlık tarafından kabul edilmiştir. Bölgemizde girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi için verilen birçok  eğitimin  yanı  sıra Melek  Yatırım  Ağı için de birçok çalışma yapılmıştır. 40’ın üzerinde işadamının katılımı ile Melek Yatırımcılık  Eğitimi verilmiş ve Melek Yatırım Ağının kurulması için Erciyes Teknopark ile lisanslı 6 yatırımcı ağa dahil edilmiştir. Melek Yatırım konusunda gerek eğitim gerekse danışmanlık noktasında Baybars ALTUNTAŞ ve Paulo ANDREZ ile çalışmıştır. Toplam 42 kişi Avrupa Melek Yatırım Birliği imzalı Melek Yatırımcılık Sertifikası almıştır.
ORAN ve KOSGEB Kayseri, Sivas ve Yozgat İl Müdürlüklerinin işbirliğinde yürütülen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri son hız devam etmektedir.
 
Kalkınma Bakanımız Sn. Lütfi ELVAN’ın kalkınma ajanslarına verdiği talimat çerçevesinde, ajansımız tarafından başlatılan bu yıl 6500 kişiye KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verilmesini bununla birlikte TR72 Bölgesini Girişimcilik alanında “1” numara yapmayı öngören program Mart ayında uygulamaya geçmesine ve aradan sadece 5 ay geçmesine rağmen hedefin %99’una ulaşarak Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde 6476 kişinin sertifikaya sahip olmasını sağladı. Eylül 2016 başı itibarıyla bu sayı 7662 kişiye erişecektir. KOSGEB birimleri dahil Türkiye’de 1 yıl içinde bu kadar yüksek sayıda Girişimcilik Eğitimi verilmemiştir. Özellikle, Yozgat Girişimcilik Eğitimlerinde Türkiye’de ilk sıraya (nüfusa oranla) yükselmiştir. Son 11 ayda ORAN Kalkınma Ajansı ORAN Akademi faaliyetleri kapsamında ayda ortalama 890 kişiye toplamda 9800 kişiye Girişimcilik, Proje Yazma, Ar-Ge Projeleri vd. alanlarda eğitimler vermiştir. 

  Sivas İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Projesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na Ajansımız tarafından sunulan ve kabul gören yaklaşık 7.2 milyon euro-23 milyon TL bütçeli bir projedir. ORAN personeli kaynağın Sivas’a kazandırılmasına ilişkin tüm ihale süreçlerinde aktif rol almıştır. Sivas İŞGEM, Sivas İl Özel idaresi, Sivas Belediyesi, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ve Sivas OSB ile beraber yönetilecektir. AB IPA Fonundan Sivas'a Ajans tarafından getirilmektedir. Sivas İŞGEM ile Sivas'ın girişimcilik altyapısı güçlendirilerek Sivas'ın sosyo ekonomik gelişimine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Sivas İŞGEM projesi tamamlandığında Sivas OSB içerisinde 20.000 m² alanda 10.000 m² bir tesis kurulmuş olacak ve bu tesiste 35 işlik ile beraber konferans salonu, toplantı, eğitim ve bilgisayar salonları olan bir idari bina olacaktır. 
Yönetim  Kurulu  Başkanı  Davut  GÜL’ün konuşmasının  ardından  Ajans Genel Sekreteri Kamil TAŞCI yapmış olduğu sunumda, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Ajansımızın faaliyetleri, Mali Destek Programı ve Doğrudan Faaliyet Desteği hakkında bilgi verdi.