TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

AB Programlarına Katılımın Güçlendirilmesi Projesi
21 Mart 2016 Pazartesi
08.03.2016
Avrupa Birliği  (AB)  Programları, AB politikalarının uygulama araçlarından biri olup,  üye devletler arası işbirliğini teşvik ederek, AB politikalarının hedeflerine ulaşmasını amaçlamaktadır. 
2014-2020 döneminde, ülkemiz mevcut durum itibarıyla 8 programa katılım sağlamaktadır:  

  - Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı (Erasmus+)
  - Araştırma ve Yenilik Programı (Ufuk 2020)
  -  İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)
  - Kültür, sanat ve medya alanında Yaratıcı Avrupa Programı (Creative Europe)
  -  İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EaSI)
  - Sivil Koruma Mekanizması (Civil Protection  Mechanism)
  - Vergiler 2020 (Fiscalis 2020)
  - Gümrükler 2020 (Customs 2020)
Ülkemizin anılan Programlara katılımı için AB genel bütçesine 2020 yılına kadar yaklaşık 1,5 milyar avro mali katkı ödemesi gerekecek olup, bunun 920 milyon avroluk kısmı ulusal kaynaklarımızdan, yaklaşık 580 milyon  avroluk kısmı ise Katılım Öncesi Yardım Aracı (Instrument for Pre-accession Assistance -  IPA) kapsamında karşılanacaktır.

 

"AB Programlarına Katılımın Güçlendirilmesi  (Enhancing  Turkey's  Participation  in  EU Programmes)"  Projesi,  Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından,  Avrupa Birliği programlarının Ülkemizde uygulanmasının etkinliğinin artırılması ve ülke çapında potansiyel faydalanıcılara tanıtım yapılması amacıyla uygulanmaktadır. Proje kapsamında,   vatandaşlar,   işletmeler, sivil toplum kuruluşlan,   kamu kurumlan ve üniversitelerimizin yararlanma imkânına sahip olduğu Erasmus+,  Ufuk 2020, COSME,   Yaratıcı  Avrupa  ve EaSI Programları hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

 

Bu çerçevede ilk etapta İstanbul,  İzmir,   Adana,   Bursa,   Antalya,   Konya,   Gaziantep, Malatya,  Samsun,  Erzincan, Bingöl ve Van illerinde çalıştaylar yapılacaktır. İkinci etapta bölgemizde Kayseri ilinde de çalıştay yapılması planlanmaktadır.

 

Çalıştaylara katılım ücretsizdir, şehir dışından katılacak katılımcıların yolculuk ve konaklama masrafları kendilerine aittir. Çalıştay takvimi ve taslak çalıştay programı aşağıda görülebilir.

Çalıştaya katılım için http://www.avrupabirligiprogramlari.org/ proje internet sayfasından kayıt yapmanız gerekmektedir. Kayıt ekranında çıkan güvenlik sorusuna “proje” yazmanız halinde kayıt ekranına geçiş yapabilirsiniz.

Çalıştayın yeri henüz netleşmediği için kayıtlar alındıktan sonra katılımcıların e-posta adreslerineteyit e-postası gönderilecektir.

Çalıştay tarihinden 7 gün önce kayıtlar kapatılacaktır.

 

 

AB Programlarına Katılımın  Güçlendirilmesi Projesi

 

Çalıştay Takvimi

 

29 Mart 2016 İstanbul

31 Mart 2016 Bingöl

5 Nisan 2016
Adana

7 Nisan 2016 Antalya

 

12 Nisan 2016 Konya

 

14 Nisan 2016 Samsun

 

28 Nisan 2016 Malatya

 

26 Nisan 201
İzmir

 

3 Mayıs 2016 Gaziantep
 
5 Mayıs 2016
Bursa
 
10 Mayıs 2016
Van
 
 12 Mayıs 2016 Erzincan

 

24 Mayıs 2016 Ankara

 

 

 


  Taslak Çalıştay Programı

 

09.30- 10.00  - Açılış 

10.00-10.15  - AB Programlarına Katılım Genel Bilgilendirme 

10.15 - 11.45   - Ufuk 2020 Programı

   11.45 - 12.00  - Kahve Arası 

12.00 - 12.30 - COSME Programı 

12.30 - 14.00  - Yemek Ara 

14.00 - 15.00   - Erasmus+ Programı 

15.00 - 15.15  - Kahve Arası 

15.15 - 15.45  - EaSI Programı 

15.45 -16.15 - Yaratıcı Avrupa Programı 

16:15 - 16:30 - Kapanış