TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

6.1 İstihdam Yaratma Odaklı KOBİ Hibe Programı
3 Temmuz 2021 Cumartesi
ENHANCER Projesinin temel amacı, Geçici Koruma Sağlanan Suriyelilerin ve Ev Sahibi Toplulukların sürdürülebilir ve büyütebilecekleri iş mecraları ve istihdam alanları oluşturarak iş hayatına dâhil olmalarını sağlamaktır. Projenin kapsamı pek çok farklı bölge, sektör ve sosyo-kültürel alana uyarlanarak uygulanabilecek modüler strateji ve faaliyetler içermektedir.


Proje kapsamında İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Mersin ve Kayseri'de faaliyet gösteren KOBİ ve kooperatiflerin istihdam yaratma potansiyellerini desteklemek amacıyla toplam 32,5 milyon Avro'luk proje bütçesinin 5 milyon Avro'su hibe desteğine ayrılmıştır. Bu hibe programı kapsamında toplam 3 milyon Avro hibe tutarı ile çalışan sayısı 10 ila 249 arasında olan, finansal olarak istikrarlı, ihracata yönelik ve yüksek büyüme potansiyeline sahip yaklaşık 75 KOBİ'nin desteklenmesi planlanmaktadır.


Hibe Programının öncelikleri aşağıdaki şekildedir:

(i)Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ile Ev Sahibi Topluluklar için sürdürülebilir istihdam yaratmak,


(ii)Sürdürülebilir istihdam aracılığıyla Geçici Koruma Sağlanan Suriyelileri Türk ekonomisine entegre etmek,


(iii)Kayıtlı ve insana yakışır iş imkânlarını artırmak,


(iv)İş ve işçi arasındaki beceri bağlantısını iyileştirmek.


İlana çıkmış KOBİ Hibe Programının ayrıntılarına aşağıdaki linklerden ulaşabilir, konuyla ilgili sorularınızı grants@icmpd.org adresinden ICMPD’ye yönlendirebilirsiniz.


İlana çıkmış KOBİ Hibe Programının ayrıntılarına https://enhancerproject.com/istihdam-yaratma-odakli-kobi-hibe-programi-.html adresinden ulaşılabilir.


Hibe programı tanıtım webinarına https://icmpd.zoom.us/webinar/register/WN_dySemJhNQOyaFddI0s4eCw linkinden kayıt yaptırılabilmektedir.