TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

2024 Yılı Kırsal Kalkınma Fizibilite Destek Programı İlan Edildi
29 Mayıs 2024 Çarşamba

TR72 Bölge Planı, Kırsalda Yenilikçi Ve Sürdürülebilir Kalkınma Sonuç Odaklı Programı ve 2024 yılı Çalışma Programı faaliyetleri kapsamında Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına katkıda bulunacak, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların yatırım projelerine fizibilite desteği sağlanmasını amaçlayan “Kırsal Kalkınma Fizibilite Destek Programı” ilan edildi.


2024 Yılı Kırsal Kalkınma Fizibilite Destek Programının öncelik alanları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:


Öncelik 1: Kırsalda teknoloji ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması,

Öncelik 2: Yeşil dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması ve yeşil mutabakat süreçlerine uyum,

Öncelik 3: Kırsalda örgütlenme faaliyetleri başta olmak üzere genç ve kadın istihdamının artırılması yoluyla kırsal ekonominin geliştirilmesidir.


PROGRAMIN ADI

2024 YILI KIRSAL KALKINMA FİZİBİLİTE DESTEK PROGRAMI

REFERANS NUMARASI

TR72/24/FZD-KIRSAL

TOPLAM BÜTÇE

3.000.000 TL

PROGRAMIN AMACI

Kırsal Kalkınma Fizibilite Destek Programı’nın amacı kırsal alanda teknolojik, yenilikçi, sürdürülebilir ve katma değerli uygulamaların yaygınlaştırılması yoluyla kırsalda yaşayan bireylerin sosyo-ekonomik gelişimlerinin artırılmasına katkıda bulunacak yatırım projelerine fizibilite desteği sağlamaktır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1. Kırsalda teknoloji ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması,

Öncelik 2. Yeşil dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması ve yeşil mutabakat süreçlerine uyum,

Öncelik 3. Kırsalda örgütlenme faaliyetleri başta olmak üzere genç ve kadın istihdamının artırılması yoluyla kırsal ekonominin geliştirilmesi.

ASGARİ/AZAMİ DESTEK MİKTARI

200.000 TL / 500.000 TL

ASGARİ/AZAMİ DESTEK ORANI

% 25  / % 75

PROJE SÜRESİ

12 AY

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

§ Valilikler

§ Kaymakamlıklar

§ Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, YİKOB, Belediyeler, Mahalli İdare Birlikleri)

§ Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri

§ Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar İle Enstitüler

§ Üniversiteler

§ Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları

§ Sivil Toplum Kuruluşları (En az 3 ay önceden kurulmuş olması koşuluyla)

§ Organize Sanayi Bölgeleri

§ Küçük Sanayi Siteleri

§ Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

§ İş Geliştirme Merkezleri gibi Kurum ve Kuruluşlar

§ Birlikler ve Kooperatifler[1]

PROGRAM SON BAŞVURU TARİHİ

22.11.2024

(KAYS üzerinden son başvuru tarihine kadar başvurusu tamamlanan projeler için taahhütnameler 29.11.2024 saat 17:00’a kadar e-imza ile imzalanmalı veya ıslak imzalı, kaşe/mühürlü taahhütname Ajansa matbu olarak ulaştırılmalıdır.)
Program başvuru dönemi şu şekildedir :


Başvuru Başlangıç Tarihi

KAYS Ortamında Son Başvuru Tarihi

Taahhütname Teslim Son Tarih ve Saati*

29 Mayıs 2024

22 Kasım 2024

29 Kasım 2024, Saat 17:00


Daha fazla bilgi için Program Rehberi ve Destekleyici Belgeleri inceleyebilirsiniz.