TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

2021 Yozgat Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı İlanı
1 Temmuz 2021 Perşembe

T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 2021 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Yozgat ilinde uygulanmak üzere“Yozgat Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı”ilan edilmiştir.


Programın Amacı:


Yozgat ilinde tarım ve hayvancılık altyapısının geliştirilmesi, katma değerli ürünlerin, yenilikçi uygulamaların ve örgütlenmenin yaygınlaştırılması yoluyla kırsalda yaşayan bireylerin sosyo-ekonomik gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.


Yozgat Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı’nın yukarıdaki amaç çerçevesinde belirlenen öncelikleri:


Öncelik 1.Tarım ve hayvancılık alanında kırsalda örgütlenmenin, kadın istihdamının artırılması, başta kadınlar tarafından üretilen ürünler olmak üzere diğer tarım ve hayvancılık ürünlerinin markalaşma ve pazarlama imkânlarının artırılması,


Öncelik 2.Katma değerli tarım ürünleri üretiminin (tıbbi aromatik bitkiler, organik tarım vb.) artırılması ve ata tohumlarının kullanımının yaygınlaştırılması,


Öncelik 3.Yenilikçi, teknolojik tarım ve hayvancılık uygulamalarının yaygınlaştırılması,


Öncelik 4.Tarım ve hayvancılık alanında kaynak verimliliğinin artırılması, şeklindedir.


PROGRAMIN ADI

YOZGAT KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN REFERANS NUMARASI

TR72/21/YZGT

TOPLAM BÜTÇE

5.000.000 TL

ASGARİ/ AZAMİ DESTEK MİKTARI

250.000TL /1.000.000TL

ASGARİ/ AZAMİ DESTEK ORANI

Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifler ve Birlikler

25 % / 90 %

Diğer Başvuru Sahipleri

25 % / 75 %

AZAMİ PROJE SÜRESİ

18 Ay

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

*Valilikler

*Kaymakamlıklar

*Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Mahalli İdare Birlikleri)

*Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri

*Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar İle Enstitüler

*Üniversiteler

*Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

*Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatif ve Birlikler

KAYS Başvuru Başlangıç Tarihi

01 Temmuz 2021


KAYS üzerinden proje başvuruları için son başvuru tarihi 19 Ağustos 2021 saat: 23:50 olarak belirlenmiştir. Proje başvuru taahhütnamelerinin Ajansa teslim edilmesi için son tarih ise 26 Ağustos 2021 17:00’dır.


Bilgilendirme Toplantısı


Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Yozgat Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı tanıtımı ve bilgilendirmesi amacıyla 29 Temmuz 2021 tarihi saat 10:30’da çevrimiçi toplantı gerçekleştirilecektir. Toplantıya aşağıdaki link vasıtasıyla katılım sağlanabilir.

Katılım Linki:


https://us06web.zoom.us/j/87286358172?pwd=eXJRZ01hMmlHMTdhL1RXeVVDaXFEQT09


Proje teklif çağrısı kapsamında, projelerin KAYS sisteminde başvurusunun nasıl yapılacağı, projenin nasıl hazırlanması gerektiği, proje döngüsü yönetimi ve mantıksal çerçeve yaklaşımı gibi konuların ele alınacağı Proje Yazma Eğitimi düzenlenecektir. Proje hazırlama eğitimine katılım sağlamak isteyen kurum-kuruluş temsilcilerinin aşağıdaki link vasıta ile kayıt yaptırmaları gerekmektedir.


Proje Yazma Eğitimi Kayıt Linki:


https://forms.gle/xWMhZPdXxSmWv3yTA